Biznes i inwestycjeEdukacjaRegionWiadomości

1,5 miliona dla szkół i uczniów

Reklama

Łączymy siły – działamy! Partnerski program kształcenia kompetencji kluczowych w 12 szkołach Gminy Radomyśl Wielki” – to nazwa projektu realizowanego od sierpnia w szkołach podstawowych na terenie radomyskiej gminy.

– Środki na realizację projektu, a jest to niebagatelna kwota 1,5 mln zł, pozyskaliśmy z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego – red.). Dzięki tym pieniądzom zorganizujemy dodatkowe zajęcia dla dzieci ze wszystkich szkół podstawowych z terenu naszej gminy, a także szkolenia dla nauczycieli. Ponadto 12 szkół zostanie doposażone w kolejne pomoce dydaktyczne – informuje burmistrz Józef Rybiński.

Projekt realizowany jest w partnerstwie Gminy Radomyśl Wielki i Stowarzyszenia „Nasza Gmina”. Ze strony gminy udział biorą wszystkie podstawówki, a ze strony Stowarzyszenia Szkoła Podstawowa w Dulczy Małej i Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Pniu.

Na co dokładnie przeznaczone zostaną pozyskane pieniądze? W ramach przedsięwzięcia zaplanowano cztery zadania:

Reklama

1. Doskonalenie umiejętności i kompetencji 111 nauczycieli – przewidziano trzy formy szkoleń, łącznie 714 godzin;

2. Program rozwijania i kształtowania kompetencji kluczowych – zadanie polega na zorganizowaniu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku zajęć dodatkowych we wszystkich szkołach dla 636 uczniów. Łącznie zostanie zrealizowanych 8.046 godzin zajęć dodatkowych;

3. Doposażenie 12 szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnej) oraz wyposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych w 7 szkołach o łącznej wartości 645.293,65 zł;

4. Program dla 38 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, który obejmuje zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych i realizację zajęć dodatkowych dla 38 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Pniu.

Reklama

Czas trwania Projektu – 1.08.2018 – 30.06.2020

Łączna wartość Projektu – 1.533.226,93 zł

Wkład własny Partnerów (niefinansowy) – 76.772,16 zł

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button