MiastoPowiat i gminaWiadomości

18 października sesja Rady Powiatu Mieleckiego. Ostatnia w tej kadencji

Reklama

W czwartek (18 października) odbędzie się ostatnia sesja rady powiatu bieżącej kadencji. Obrady rozpoczną się o  godzinie 12. 

TEMATYKA OBRAD: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Mieleckiego.
2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na lata 2019 – 2021”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu projektu konkursowego pn. „Szansa na zatrudnienie”, nr konkursu RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu projektu konkursowego pn. „Nie przegap swojej szansy”, nr konkursu RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na obszarze powiatu mieleckiego na 2019 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wniosku z dnia 19 lipca 2018 r.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Mieleckim za rok szkolny 2017/2018.
10. Sprawozdanie z kontroli zleconej przez Radę Powiatu Mieleckiego nieprzewidzianej
w rocznym planie kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 r.
11. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
12. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button