MiastoPowiat i gminaWiadomości

31 sierpnia odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu Mieleckiego

Reklama

ZAWIADOMIENIE! XXXIII Sesja Rady Powiatu Mieleckiego odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2017 r. o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu  (Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania) przy ul. Wojska Polskiego 2 b.

 

Tematyka Obrad:

 

Reklama
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 1. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego 
  na 2017 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Powiatu Mieleckiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/182/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2017 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 – Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mieleckiego.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej – Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 27 czerwca 2017 r.
 12. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za I półrocze 2017 r.
 1. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

                                                                                                          Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego 

 Henryk Niedbała

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button