Biznes i inwestycjeMiastoPowiat i gminaWiadomości

Bezpieczniej w DPS. Kolejna ważna inwestycja powiatu

Reklama

W mieleckim Domu Pomocy Społecznej wykonany został nowy system sygnalizacji pożaru i oddymiania. Ważną dla bezpieczeństwa mieszkańców inwestycję zrealizował Powiat Mielecki przy udziale dotacji z budżetu państwa.

Nie wszystkie ważne inwestycje są widoczne. Tak jest też w tym przypadku, w którym nadrzędnym celem inwestycji był nie piękny wygląd, ale bezpieczeństwo – tak ważne dla każdego mieszkańca i pracownika tego domu. Wcześniej to bezpieczeństwo często było zagrożone – mówił podczas otwarcia inwestycji w środę, 23 maja, starosta mielecki Zbigniew Tymuła.

Dotychczasowa instalacja przeciwpożarowa często generowała awarie oraz fałszywe alarmy. Zastosowane w systemie kable nie spełniały wymogów przeciwpożarowych, a część pomieszczeń w placówce pozbawiona była czujników zadymienia. – Od 2012 roku dysponowaliśmy decyzją mieleckiego komendanta straży, która obligowała nas do modernizacji systemu oraz dostosowania go do aktualnych wymagań. Dzięki działaniom starosty i przychylności Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie udało się opracować projekt, a następnie wykonać inwestycję – mówiła Renata Lazur, dyrektor mieleckiego DPS.

W ramach modernizacji systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Mielcu wykonano nowe okablowanie, zainstalowano 550 czujek oraz zamontowano centrale sygnalizacji pożaru, centrale sterujące oddymianiem grawitacyjnym i centrale zamknięć ogniowych. Zadanie kosztowało 302 239,37zł i zostało wsparte dotacją wysokości 200 tys. złotych pochodzącą z budżetu państwa, a przekazaną przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Resztę środków potrzebnych do zrealizowania inwestycji tj. 102 239,37 zł wygospodarował samorząd Powiatu Mieleckiego.

Reklama

Za przekazane środki władze i mieszkańcy DPS podziękowali zarówno staroście Zbigniewowi Tymule, jak również Małgorzacie Dankowskiej, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Podziękowania przedstawicielce władz wojewódzkich złożył też starosta, który przekazał na jej ręce symboliczny herb Powiatu Mieleckiego. – To wyraz podziękowania za zrozumienie naszych potrzeb i dobrą współpracę – mówił. Zaznaczył jednocześnie, że Starostwo Powiatowe w Mielcu złoży kolejny wniosek o dofinansowanie prac w Domu Pomocy Społecznej – tym razem na przebudowę dachu.

Małgorzata Dankowska z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie podkreśliła, że realizacja zadania była możliwa w szczególności za sprawą zaangażowania starosty oraz dyrektora DPS w pozyskanie środków. – Skuteczny rozdział finansów jest możliwy tylko tam, gdzie władza ma rzeczywisty wgląd w potrzeby danej społeczności. Wierzę, że dzisiejsza sposobność jest przykładem na sprawną komunikację i realizację postawionych celów. Dzięki zgranej i sprawnej pracy oraz przemyślanym inwestycjom Mielec może cieszyć się nowym i zmodernizowanym obiektem – przekazała dyrektor Dankowska w imieniu wojewody Ewy Leniart.

Gratulacje złożył zebranym także Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, którego list odczytany został podczas spotkania. „Każda inwestycja wykonywana z myślą o ludziach, zwiększająca poziom ich bezpieczeństwa i standardu życia zasługuje na słowa uznania. Jestem przekonany, że system sygnalizacji pożaru stanie się gwarantem bezpiecznego mieszkania i użytkowania budynku Domu Pomocy Społecznej” – przekazał w liście adresowanym do starosty Zbigniewa Tymuły.

Spotkanie uświetnili swoją obecnością Proboszcz Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Mielcu ks. Stanisław Składzień, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu st. bryg. Stanisław Rączka i Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu mł. insp. Andrzej Swół. Pojawiły się także inne osoby zaangażowane w przygotowanie i wykonanie inwestycji.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button