Biznes i inwestycjeMiastoSliderWażne informacjeWiadomości

Bezpłatne autobusy w Mielcu? Magistrat pracuje nad takim rozwiązaniem

Reklama

Z inicjatywy Prezydenta Daniela Kozdęby w Mielcu rozpoczęto wdrażanie programu wprowadzenia bezpłatnej komunikacji publicznej. Ta rewolucyjna zmiana ma znacznie zwiększyć wykorzystanie miejskiej komunikacji, co z kolei pozwoli ograniczyć uciążliwy ruch samochodowy.

Zmniejszenie ruchu samochodów osobowych w mieście przez korzystanie z publicznej komunikacji autobusowej jest uwarunkowane zdecydowaną poprawą jakości transportu publicznego. To jeden z zasadniczych elementów strategii rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Mielca.

-Działania, jakie zamierzamy podjąć w celu poprawy jakości transportu publicznego mają charakter wielokierunkowy. Pod koniec maja bieżącego roku pomyślny finał znalazły starania o uzyskanie około 30 mln zł dofinansowania z RPO Województwa Podkarpackiego, w ramach którego zakupionych zostanie 14 niskoemisyjnych autobusów, a także przebudowie ulegnie infrastruktura niezbędna do obsługi taboru autobusowego. Inwestycje z tym związane obejmą m.in. powstanie nowego zaplecza technicznego MKS, budowę parkingu przy dworcu, powstanie pętli komunikacyjnej na ulicy Szarych Szeregów oraz wydłużenie ulicy Powstańców Warszawy – mówi Anna Karwacka, Kierownik Biura Promocji i Obsługi Inwestora.

Przygotowana została, optymalizacja oferty przewozowej komunikacji miejskiej, wykonana przez specjalistyczną firmę, która ma dostosować ilość i układ linii oraz częstotliwość kursów autobusów do aktualnych potrzeb miasta i jego mieszkańców.

Reklama

Kolejnym krokiem w kierunku zwiększenia wykorzystania miejskiej komunikacji ma być wprowadzenie w Mielcu bezpłatnych autobusów. Postanowiono skorzystać z doświadczenia miasta Żory, które jako pierwsze w Polsce wprowadziło bezpłatną komunikacją miejską. W Europie Zachodniej takie rozwiązanie sprawdza się w miastach mających od 40 do 70 tys. mieszkańców.

Żory są miastem na prawach powiatu, ale mają budżet porównywalny do Mielca. Na początku ich system komunikacji publicznej przewoził 3100 pasażerów, a po wprowadzeniu bezpłatnych autobusów liczba ta wzrosła ponad trzykrotnie. Poprawiło się skomunikowanie miasta z firmami i strefami aktywności gospodarczej, a także z miejscami publicznymi, gdzie organizowane są np. imprezy kulturalne. Zmniejszyła się liczba zatrzymywanych pijanych kierowców. W niedziele liczba pasażerów zwiększyła się sześć razy. Nie do zbagatelizowania jest efekt ekonomiczny – stwierdzono, że dzięki bezpłatnym autobusom np. mieszkańcy oszczędzają około 100 zł miesięcznie. Większa częstotliwość kursów i uproszczenie układu linii poprawiła dostępność usług.

Te i wiele innych korzyści sprawiły, że władze miasta Żory są obecnie gorącymi orędownikami wprowadzania takich rozwiązań w innych miastach w Polsce.

Podobne rozwiązanie rekomenduje do wdrożenia Prezydent Miasta Mielca, który w dniu 24 maja spotkał się z kierownictwem Agencji Rozwoju Przemysłu oraz z przedsiębiorcami Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu. Jego plany związane z bezpłatną komunikacją i nową polityką parkingową zostały ocenione i przyjęte bardzo pozytywnie jako wyjście naprzeciw potrzebom transportowym pracowników największych firm dojeżdżających do pracy.

Reklama

Potwierdzeniem zasadności inicjatywy są wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 1700 pracowników największych firm, z których ponad 60% (1095 osób) opowiedziało się za tym, że po wprowadzeniu bezpłatnego transportu publicznego przesiądą się z samochodów osobowych na autobusy komunikacji miejskiej.

Realizacja planów związanych z bezpłatna komunikacją publiczną w Mielcu docelowo pozwoli na większą aktywizację dworca przesiadkowego, a tym samym odciąży parkingi w strefie. Dojazd do miejsc pracy ekologicznymi autobusami, usprawni cały układ komunikacyjny miasta, zredukuje uciążliwości dla mieszkańców związane ruchem samochodowym, a tym samym pozwoli na ograniczenie emisji spalin. To ważny efekt ekologiczny tego przedsięwzięcia.

Warto podkreślić, że te wszystkie działania wpisują się w ideę zrównoważonej mobilności, która wpłynie na znaczną poprawę jakości życia mieszkańców naszego miasta.

Reklama

Zobacz także

Back to top button