MiastoPowiat i gminaWiadomości

Bezrobocie w powiecie mieleckim coraz niższe!

Reklama

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu na koniec kwietnia zarejestrowanych było 4180 osób bezrobotnych. Oznacza to, że w ciągu roku liczba osób pozostających bez pracy zmniejszyła się o ponad 30%. Jednocześnie wstępne szacunki wskazują, że stopa bezrobocia wynosi zaledwie 6,8% i jest jedną z najniższych w województwie podkarpackim.

Nadal poprawia się sytuacja na lokalnym rynku pracy. Na koniec kwietnia w mieleckim urzędzie pracy zarejestrowanych było 4180 osób w tym 2287 kobiet. W ciągu miesiąca liczba bezrobotnych zmalała o 345 osób, a w okresie ostatnich 12 miesięcy bezrobocie zmniejszyło się o 1868 osób, czyli zmalało o ponad 30%. Stopa bezrobocia w powiecie mieleckim wynosi szacunkowo około 6,8% i jest o 2,7 punktu procentowego mniejsza niż w kwietniu 2016.

Rozwój firm działających na terenie powiatu mieleckiego oraz pozytywne nastawienie pracodawców co do perspektyw funkcjonowania w najbliższych latach wpływa na systematyczny spadek poziomu bezrobocia w regionie. Liczba osób pozostających bez pracy zmniejszyła się we wszystkich gminach powiatu mieleckiego. Po raz pierwszy od 26 lat liczba bezrobotnych z terenu miasta Mielca spadła poniżej 2000. Na koniec kwietnia w Mielcu zamieszkiwały 1872 osoby bezrobotne. Mniejsza liczba bezrobotnych wynika również ze spadku nowych rejestracji, co jest skutkiem niżu demograficznego a co za tym idzie zmniejszających się zasobów pracy, a także z podejmowania zatrudnienia przez osoby bezrobotne na dofinansowane stanowiska pracy.

Z analizy struktury bezrobotnych wynika jednak zbyt słabe wykorzystywanie potencjału i możliwości zawodowych osób po 50 roku życia. Pracodawcy coraz częściej zgłaszają problemy ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy jednak nie są zainteresowani zatrudnieniem osób, które mają więcej niż 50 lat. Trzeba zwrócić uwagę, że takie osoby dysponują sporym doświadczeniem zawodowym, nadal chcą pracować i czuć się potrzebne, a podejmując pracę „przywiązują się” do stanowiska i dużo rzadziej rezygnują z pracy żeby np: wyjechać za granicę.

Reklama

Nadal sporym wyzwaniem jest wsparcie i pomoc osobom długotrwale bezrobotnym. Chociaż w ciągu ostatniego roku ubyło 1000 takich osób i na koniec kwietnia było zarejestrowanych 2500 osób poszukujących zatrudnienia dłużej niż 12 miesięcy, to ciągle około 60% wszystkich bezrobotnych to osoby długotrwale bezrobotne. Aktywizacja tej grupy jest jednym z największych wyzwań stojących przed mieleckim urzędem pracy ale i całym lokalnym rynkiem pracy.

Na dzień dzisiejszy na aktywizację i pomoc osobom bezrobotnym zagwarantowane zostały środki w kwocie prawie 18 mln złotych. Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu stara się w Ministerstwie o pozyskanie kolejnych funduszy. Złożony został wniosek na kwotę ponad 2,3 mln złotych z przeznaczeniem na pomoc osobom bezrobotnym zamieszkałym na terenach wiejskich. Realizowane są programy finansowane nie tylko ze środków krajowych ale również z funduszy unijnych w tym projekt konkursowy „Przygotowani do pracy” skierowany do osób powyżej 29 roku życia. Uczestnicy projektu mogą skorzystać z jednej z dwóch ścieżek rozwoju zawodowego, szkoleń oraz staży zawodowych. Budżet projektu to ponad 1,3 mln złotych. Urząd pracy planuje, że łącznie z różnych form wsparcia, czyli staży, szkoleń, bonów zasiedleniowych, dotacji na założenie własnej firmy oraz dofinansowanych miejsc pracy skorzysta w tym roku około 2500 osób.

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu zachęca wszystkie osoby, które poszukują zatrudnienia lub chcą zmienić pracę, do korzystania z oferowanej pomocy. Również pracodawcy mogą liczyć na wsparcie w pozyskaniu pracowników oraz dotacji na stworzenie nowych stanowisk pracy. Z pewnością dla nikogo nie zabraknie środków i wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać z możliwości aktywizacji zawodowej lub rozwoju potencjału kadrowego prowadzonych firm.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button