Biznes i inwestycjePolecanePowiat i gminaWiadomości

Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Tuszów Narodowy przedłuża się

Reklama

19 września 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził listę samorządów, którym przyznano pomoc finansową na realizację zadań w zakresie gospodarki wodno – ściekowej w ramach działania: podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Wśród 160 jednostek samorządu terytorialnego Podkarpacia, które mogłyby być beneficjentami środków UE, nasza gmina znalazła się w grupie tych 53 gmin, które otrzymały środki w kwocie 1 998 707, zł. Przetarg na realizacje zadania wygrała Firma „INSTALBUD” Sp. z o. o. wartość oferty 3 966 008,68 zł.

Planowaliśmy zakończenie w 2017 roku. Jednak warunki atmosferyczne i duży zakres prac sprawiły, że zakończenie zadania nastąpi w 2018 roku. Prosimy mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość. Staramy się aby było jak najmniej utrudnień związanych z trwającymi pracami. Liczymy, że odebrana i uruchomiona do użytkowania inwestycja wynagrodzi niedogodności i utrudnieniami, spełniając oczekiwania.

W wyniku zawartej umowy zostanie wybudowanych blisko 9 km sieci kanalizacyjnej w Tuszowie Małym i Tuszowie Narodowym, do której planuje się podłączyć 161 gospodarstw domowych. Jest to II etap kanalizacji w tych miejscowościach. Ponadto wykonane zostaną krótkie odcinki wodociągu w Tuszowie Narodowym, Tuszowie Małym, Jaślanach, Babisze i Borkach Nizińskich o łącznej długości 1,35 km. Uzyskane dofinansowanie to ok. 50 % inwestycji, pozostałe środki musimy zabezpieczyć w budżecie gminy jako wkład własny. Przed nami kolejne etapy kanalizacji tj. III i ostatni w Tuszowie Narodowym i Tuszowie Małym oraz w pozostałych miejscowościach. Kanalizacja jest inwestycją niezwykle kosztowną i pomimo tego, że każdy mieszkaniec, który chce podłączyć się do sieci, wniesie opłatę za wykonanie samego przyłącza do swojej posesji, to i tak gmina ponosi ze swojego budżetu duże nakłady finansowe. Dlatego liczymy, że pojawią się nowe środki z funduszy unijnych i krajowych i będziemy kontynuować budowę. Ze swojej strony deklaruję, że z pracownikami urzędu gminy uczynię wszystko aby wykorzystać wszelkie pojawiające się możliwości pozyskania dotacji na ten cel – informuje Andrzej Głaz, wójt gminy.

R. Paterak

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button