MiastoPowiat i gminaSliderWażne informacjeWiadomości

Budowa windy przy Sekowskiego 2B

Reklama

Mieleckie Starostwo ogłosiło przetarg na budowę windy dla budynku przy ulicy Sekowskiego 2B. Mieszczą się w nim: na parterze Wydział Komunikacji oraz na piętrze Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

Ze względu na niepełnosprawnych mieszkańców powiatu, odwiedzających tę właśnie poradnię zdecydowano się na budowę windy.

Obecnie rozpisany przetarg, to realizacja fragmentu szerszej koncepcji architektonicznej zorientowanej na potrzeby środowiska osób niepełnosprawnych, pod nazwą „Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych”. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna / działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni społecznej. 

Reklama

Projekt dotyczy przebudowy zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych i edukacyjnych, w tym: przebudowy części parteru budynku przy ul. Mickiewicza 13 (Partnerem Wiodącym Projektu jest Gmina Miejska Mielec)  i utworzenie pomieszczeń do prowadzenia działalności reintegracyjnej w aspekcie społeczno-zawodowym, przebudowę budynku Starostwa Powiatowego na potrzeby Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej oraz rewitalizację obszaru przestrzeni publicznej w postaci parku poprzez przekształcenie go w park sensoryczny i nadanie mu nowych funkcji, jak również przebudowę zatoki autobusowej na dwa stanowiska postojowe w celu zwiększenia dostępności rewitalizowanych obiektów i terenów.Oferty na wykonanie windy składać można do 21 sierpnia. Termin jej wykonania to jesień 2020 roku.

Reklama

Zobacz także

Back to top button
Zamknij
Zamknij