MiastoPowiat i gminaSliderWażne informacjeWiadomości

Były przypadki oszustw „na geodetów”! Starostwo publikuje komunikat

Reklama

Starostwo Powiatowe w Mielcu postanowiło opublikować komunikat, w którym informuje o pracach geodezyjnych prowadzonych na terenie powiatu. 

Jednym z powodów jest fakt, że do władz starostwa dochodzą informacje o o występujących na terenie powiatu przypadkach oszustw i prób wyłudzeń. Zdarza się, że oszuści podają się właśnie za geodetów.

Pracownicy wymienionych firm posiadają imienne upoważnienia do wykonywania prac geodezyjnych wydane przez Starostę Powiatu Mieleckiego oraz zostali zobowiązani do ich każdorazowego okazania na życzenie zainteresowanych stron.

Informujemy jednocześnie, że wymienione prace wykonywane są w całości na koszt Starostwa Powiatowego w Mielcu a właściciele nieruchomości nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich prowadzeniem.

Reklama

Szczegółowa informacja o terminie i zakresie rozpoczętych prac geodezyjnych została ogłoszona na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6. Informacje o prowadzonych pracach modernizacyjnych wywieszono również na tablicach ogłoszeń w wyżej wymienionych urzędach miast i gmin.

Mając na uwadze pojawiające się sygnały o występujących przypadkach oszustw i wyłudzeń dokonywanych przez różne osoby na terenie naszego powiatu Starostwo Powiatowe informuje, że w ramach wykonywanych prac geodezyjnych przewidziane są jedynie prace polowe, przy których nie ma wymogu wejścia przedstawicieli wykonawcy do jakichkolwiek budynków. Nie występuje  konieczność wpuszczania pracowników powyższych firm do pomieszczeń mieszkalnych lub gospodarczych.

Reklama

Zobacz także

Back to top button