Biznes i inwestycjeRegionWiadomości

Coraz lepsze drogi

Reklama

Ponad 32 km odnowionych dróg, ponad 10 km nowych chodników to bilans prac wykonanych w latach 2015 – 2018 na terenie gminy Radomyśl Wielki.

Władze radomyskiej gminy w każdej kadencji przykładają ogromną uwagę do poprawy stanu infrastruktury drogowej. Nie inaczej było w kończącej się kadencji.

Więcej niż planowano

– Poprawa stanu dróg, a co za tym idzie poprawa bezpieczeństwa na drogach to nasz priorytet od wielu lat. Stąd inwestycje związane z wykonywaniem nowych nawierzchni asfaltowych dróg, jak również budowa chodników. Cieszy fakt, że w tej kadencji wykonaliśmy dużo więcej dywaników asfaltowych niż początkowo zakładaliśmy i to pomimo braku, jak w poprzednich kadencjach, możliwości skorzystania ze środków unijnych. Udało się natomiast pozyskać pieniądze z programów rządowych (z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych). Niemniej źródłem sfinansowania większości inwestycji drogowych były środki własne. Dodam, że drogi asfaltowe wykonywane były w każdej miejscowości naszej gminy. Warte podkreślenie, że ogrom prac drogowych wykonaliśmy w Rudzie, gdzie poza Radomyślem, mamy najgęstszą sieć dróg gminnych. Ważne inwestycje drogowe wykonaliśmy także w Dąbiu, Dulczy Wielkiej i Radomyślu – mówi burmistrz Józef Rybiński.

Reklama

5 mln na 25 km

– W sumie wydaliśmy blisko pięć milionów złotych na odnowienie starych nawierzchni asfaltowych i budowę nowych dróg asfaltowych, których powstało blisko 25 km. Wybudowaliśmy ponad 4 km chodników przeznaczając na ten cel blisko 2,4 mln zł. Do tego mocno zabiegaliśmy o remont dróg powiatowych i wojewódzkiej. W przypadku drogi z Mielca do Tarnowa mamy tę satysfakcję, że w końcu w tym roku na terenie naszej gminy doczekaliśmy się dobrego jej standardu na całej długości. Zabiegamy także o budowę chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkiej, i w połowie współfinansujemy ich powstanie. Jesteśmy też bardzo zadowoleni, wielkimi krokami zbliża się budowa obwodnicy Radomyśla, o co zabiegaliśmy przez długie lata – dodaje burmistrz Rybiński.

Zestawienie długości zmodernizowanych dróg gminnych w latach 2015-18

Reklama

Lp.

Rok

Zmodernizowane drogi gminne długość w m

Wartość w tys. zł

1

2015

2467

659,5

2

2016

5902

1227,2

3

2017

8543

1362,2

4

2018

7841

1733,5

Razem

24753

4 982,4

Zestawienie wykonanych dywaników asfaltowych na drogach gminnych
w poszczególnych miejscowościach w latach 2015-2018

Lp.

Miejscowość

Dywaniki asfaltowe na drogach gminnych długość w metrach

Wartość w tys. zł

1

Dąbie

2715

183,3

2

Dąbrówka Wisłocka

495

110,1

3

Dulcza Mała

1817

215,9

4

Dulcza Wielka

2650

677,9

5

Janowiec

1790

310,1

 6

Partynia

1195

183,0

7

Pień

1123

237,2

8

Podborze

687

111,8

9

Radomyśl Wielki

2779

918,1

10

Ruda

6552

1333,8

11

Zdziarzec

1350

269,2,0

12

Zgórsko

850

189,2

13

Żarówka

750

242,8

Razem

24753

4 982,4

Chodniki

W ciągu czterech ostatnich lat radomyska gmina wybudowała ponad 4,2 km chodników przeznaczając na ten cel blisko 2,4 mln zł. Najdłuższe odcinki tras dla pieszych powstały w Partyni (1037 m), Radomyślu Wielkim (942 m), Podborzu (905 m) i Janowcu (820 m).

Parkingi

W kończącej się kadencji gmina kontynuowała budowę parkingów w ważnych dla mieszkańców miejscach; w pobliżu szkół, sklepów, kościołów lub cmentarzy. W 2015 r. asfaltowy parking powstał w Dąbrówce Wisłockiej (650 m2. za 24,6 tys. zł). Rok później gmina wykonała kilka parkingów o nawierzchni asfaltowej: w Dulczy Małej przy drodze gminnej na wysokości cmentarza o pow. 400 m2 – 13,2 tys. zł; w Dulczy Wielkiej przy drodze gminnej koło kościoła o pow. 380 m2 – 17 tys. zł ; oraz w Żarówce pomiędzy kościołem, a szkołą o pow. 1430 m2 – 51,5 tys. zł . Nowe parkingi powstały także w Janowcu w sąsiedztwie kościoła i drogi prowadzącej na cmentarz (koszt 49 tys. zł) oraz w Zdziarcu w centrum miejscowości (42 tys. zł).

Dofinansowanie do dróg powiatowych

Gmina Radomyśl Wielki również w bieżącej kadencji partycypowała finansowo w modernizacji dróg powiatowych położonych na terenie naszej gminy. Kwota dofinansowania do dróg i chodników powiatowych wyniosła ponad 2,2 mln zł, choć gmina była przygotowana na jeszcze większe wsparcie, a co za tym idzie większą liczbę inwestycji dotyczących modernizacji drogowych. W sumie w ostatnich czterech latach powstało ponad 5,5 km chodników w miejscowościach: Dąbie, Dąbrówka Wisłocka, Dulcza Mała, Dulcza Wielka, Radomyśl Wielki, Ruda i Żarówka. Z kolei w latach 2016-18 udało się odnowić blisko 3,4 km dróg powiatowych. Prace prowadzone były w Dąbiu, Dulczy Małej i Wielkiej, Podborzu, Radomyślu Wielkim i Rudzie.

Prace przy drodze wojewódzkiej

Od lat Józef Rybiński, burmistrz Radomyśla Wielkiego, zabiegał mocno o modernizację drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Mielec na odcinku położonym na terenie gminie. Efektem tych starań w latach 2016 – 18 było odnowienie nawierzchni tej drogi w Janowcu o długości 1,1 km i od Zdziarca do Żarówki o długości 4,2 km. Gmina dołożyła do tej inwestycji swoją finansową „cegiełkę”.

Niemniej istotnym zadaniem jest budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej. W ostatnich dwóch latach powstało ok. 630 m nowego chodnika w Partyni oraz został wyremontowany ponad 300 metrowy odcinek w Radomyślu Wielkim. Gmina współfinansowała te zadania w wysokości blisko 280 tys. zł.

Obwodnica

26 lipca 2017 r. w Radomyślu Wielkim została podpisana umowa na budowę obwodnicy miasta. Obecnie przez miasteczko drogą wojewódzką Lisia Góra-Mielec średnio w ciągu dnia przejeżdża około 9400 samochodów. Obwodnica pozwoli na ich wyprowadzenie z centrum miasta. To przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, a dodatkowo umożliwi tworzenie nowych terenów inwestycyjnych. – Czyniliśmy starania o obwodnicę przez ponad 20 lat. Cieszę, że po tylu latach wchodzi ona w etap realizacji. Dla nas jest to bardzo ważne przedsięwzięcie, bo rozwiązuje problem wielu osób, które mieszkają przy ulicach Firleja, Rynek i Piłsudskiego. Zawsze powtarzam, że każda droga jest impulsem do rozwoju. Jestem przekonany, że obwodnica będzie kolejnym etapem rozwoju Radomyśla – mówi burmistrz Józef Rybiński.

Inwestycja jest prowadzona w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Obwodnica będzie mieć siedmiometrową jezdnię, a w rejonie skrzyżowań – dodatkowe pasy ruchu dla skręcających w lewo i prawo oraz obustronne pobocza o szerokości 1,25 m. Nowy odcinek drogi będzie miał długość ok. 3,1 km. Koszt przedsięwzięcia to 10,33 mln zł i oprócz środków województwa będzie współfinansowane z funduszy unijnych w ramach RPO.

32,2 – tyle kilometrów dróg asfaltowych odnowionych zostało na terenie gminy Radomyśl Wielki w latach 2015-18 na kwotę ponad 8 mln zł

10,5 – tyle kilometrów chodników powstało na terenie radomyskiej gminy

Reklama

Zobacz także

Back to top button