Biznes i inwestycjePowiat i gminaWiadomości

Dodatkowe środki na pomoc osobom zamieszkałym na wsi

Reklama

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu pozyskał prawie 2,4 mln złotych na aktywizację osób bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich. Środki pochodzą z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i zostaną przeznaczone na organizację staży zawodowych, robót publicznych, refundację kosztów stworzenie nowych miejsc pracy oraz dotacje na założenie własnej firmy.

– Pod koniec maja Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że złożony przez nas wniosek o przyznanie dodatkowej puli środków na pomoc osobom bezrobotnym zamieszkałym na terenach wiejskich został rozpatrzony pozytywnie. Otrzymaliśmy blisko 2,4 miliona złotych, które będą przeznaczone na organizację staży zawodowych, robót publicznych, refundację kosztów stworzenie nowych miejsc pracy a także na dotacje na zakładanie własnej działalności gospodarczej. Dzięki temu z możliwości aktywizacji zawodowej oraz wsparcia w podjęciu zatrudnienia lub otwarcia własnego biznesu skorzysta dodatkowo 200 osób bezrobotnych – informuje Renata Siembab Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu.

– Wyrównywanie szans bezrobotnych mieszkańców wsi powinno bazować przede wszystkim na umożliwieniu osobom bez stażu zawodowego nawiązania kontaktu z lokalnymi pracodawcami i zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego. Wszystkim tym osobom proponujemy udział w płatnych stażach zawodowych. Przygotowaliśmy 70 miejsc i liczymy na spore zainteresowanie ze strony osób bezrobotnych. Zwracamy również uwagę na osoby, które długotrwale poszukują pracy i ze względu na zniechęcenie nie wierzą juz w możliwość znalezienia zatrudnienia. Wspólnie z gminami powiatu mieleckiego chcemy zaproponować takim osobom udział w robotach publicznych. Zatrudnienie w sektorze publicznym przy wykonywaniu zadań na rzecz lokalnych społeczności powinno być doskonałą okazją do zaistnienia na rynku pracy i stworzenia sobie perspektywy trwałego powrotu do pracy – dodaje Renata Siembab.

Warto podkreślić, że sytuacja na lokalnym rynku pracy ulega systematycznej poprawie. Według danych opublikowanych przez mielecki urząd pracy na koniec maja zarejestrowanych było około 4000 osób bezrobotnych a szacunkowa stopa bezrobocia wynosi 6,3%. Od początku roku poziom bezrobocia zmniejszył się o blisko 800 osób. W tym samym czasie pracodawcy zgłosili prawie 3200 ofert pracy a ponad 2000 osób znalazło nowe zatrudnienie. Budżet urzędu przeznaczony na realizację programów pomocy osobom bezrobotnym oraz wsparcie lokalnych pracodawców w tworzeniu nowych miejsc pracy przekracza 20 milionów złotych, co oznacza, że z różnych form aktywizacji powinno skorzystać w tym roku ponad 2500 osób.

Reklama

– Chciałabym podkreślić, że z pozyskanych środków będziemy również wspierać lokalnych przedsiębiorców w tworzeniu nowych stanowisk pracy dla mieszkańców wsi. Powiatowa Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała nasze plany i myślę, że wkrótce uda się utworzyć z finansowym wsparciem urzędu kolejne 60 miejsc pracy. Przeznaczyć chcemy na to ponad milion złotych. Pozostałe środki planujemy asygnować na dotacje dla osób bezrobotnych zainteresowanych otwarciem własnej firmy – przekazuje Dyrektor PUP w Mielcu.

– Zapraszamy wszystkich pracodawców zainteresowanych organizacją staży oraz utworzeniem nowych miejsc pracy dla osób zamieszkałych na terenach wiejskich do składania wniosków a osoby bezrobotne, które chciałyby założyć własną firmę, do ubiegania się o bezzwrotną dotację na jej otwarcie. Dysponujemy także funduszami z innych programów i prowadzimy nabory na szkolenia, prace interwencyjne, bony na zasiedlenie oraz refundacje kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać osobiście bezpośrednio u pracowników urzędu oraz znaleźć na naszej nowej stronie internetowej pod adresem mielec.praca.gov.pl – podsumowuje Renata Siembab.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button