Biznes i inwestycjeMiastoPolecanePowiat i gminaWażne informacjeWiadomości

Dofinansowanie do dróg

Reklama

Fundusz Dróg Samorządowych przedstawił listę zadań gminnych i powiatowych zatwierdzonych do dofinansowania w roku 2019 dla województwa podkarpackiego. Nabór wniosków o uzyskanie dofinansowania zakończył się w kwietniu bieżącego roku. Na listach podstawowych znalazło się 139 zadań gminnych o wartości dofinansowania 120 mln zł oraz 62 zadania powiatowe o wartości dofinansowania 118 mln zł. Łącznie na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów liście znalazło się 201 zadań na łączną kwotę dofinansowania w 2019 roku środkami Funduszu w wysokości 238 mln zł.  Na liście znalazły się również zadania wieloletnie z zapewnieniem finansowania w kolejnych latach w kwocie: 2020 rok – 37 mln zł, 2021 rok – 18 mln zł, 2022 rok – 12 mln zł.  Wśród zatwierdzonych inwestycji znalazło się kilka dróg z terenu Powiatu Mieleckiego. 1Przebudowa drogi powiatowej nr 1141 R klasy „Z” – zbiorczej, ul. Wojska Polskiego w km 0+000-0+570,20, km 0+703,54-1+302,65,km 1+498,10-2+167,10 w Mielcu wartość projektu: 10 462 540 termin wykonania: VI.2019-V.2020 wnioskowana kwota dofinansowania: 6 277 524 deklarowana kwota środków własnych: 4 185 01 2Remont drogi powiatowej nr 1180R relacji Dębica – Zdziarzec w km 14+480-20+466, klasy „Z” – zbiorczej w m. Dąbie i Zdziarzec w granicach istniejącego pasa drogowego wartość projektu: 3 000 000 termin wykonania: VI-X.2019 wnioskowana kwota dofinansowania: 1 800 000 deklarowana kwota środków własnych: 1 200 000 3Remont drogi powiatowej nr 1143R relacji Gawłuszowice – Chrząstów – Mielec w km 14+254-15+304  wartość projektu: 850 000 termin wykonania: VI-X.2019 wnioskowana kwota dofinansowania: 510 000 deklarowana kwota środków własnych: 340 000 4Remont dróg powiatowych nr 1160R relacji Załuże – Zabrnie – Wadowice – Piątkowiec w km 9+000-16+677 i nr 1164R relacji Wierzchowiny – Bór – Jamy w km 0+000-0+750 wartość projektu: 5 000 000 termin wykonania: VI-X.2019 wnioskowana kwota dofinansowania: 3 000 000 deklarowana kwota środków własnych: 2 000 000     Łącznie w 2019 roku alokacja środków Funduszu dla woj. podkarpackiego wynosi (rekordowo) ponad 310 mln zł, dzięki czemu na wsparcie ze strony Rządu może liczyć ponad 260 zadań gminnych i powiatowych. Długość dróg lokalnych planowanych do przebudowy lub remontu dzięki wsparciu środkami Funduszu wynosi 355 km.  Zaznaczyć także należy, że w naborze wniosków na rok 2020 zakończonym 26 sierpnia 2019 r. gminy złożyły 168 wniosków (wartość inwestycji 333,5 mln zł) a powiaty 51 wniosków (kwota inwestycji 175,6 mln zł). Przewidywane dofinansowanie z FDS w roku 2020 na zadania roczne i wieloletnie dla województwa podkarpackiego wynosi 163,6 mln zł 

Reklama

Zobacz także

Back to top button
Zamknij
Zamknij