MultimediaPolecanePowiat i gminaRozrywkaWiadomości

Dożynki Gminy Tuszów Narodowy z udziałem Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Renaty Szczęch

Reklama

19 sierpnia odbyły się Dożynki Gminy Tuszów Narodowy ph. Echa Puszczy Sandomierskiej. Gospodarzem tegorocznego święta plonów była wieś Tuszów Narodowy, a uroczystość została zorganizowana na Lądowisku w Tuszowie Narodowym. Uroczystości rozpoczęły się koncelebrowaną polową Mszą Świętą o godzinie 15, której przewodniczył ks. Wiesław Konior proboszcz parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym z udziałem księży z sąsiednich parafii.

Po mszy świętej kontynuowane były dalsze obchody święta plonów. Sołtys Tuszowa Narodowego Józef Świerczek wraz z Dyrektor GOK-u Mariolą Pelic powitali przybyłych gości. Wśród nich byli m.in. wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Renata Szczęch, senator Zdzisław Pupa, z-ca komendanta wojewódzkiego PSP Andrzej Marczenia, radny wojewódzki Jan Tarapata, Starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła, Prezydent Miasta Mielca Fryderyk Kapinos, Wójtowie Gmin zrzeszonych w grupie Lasovia, radni powiatu, oraz gminy na czele z jej przewodniczącym Waldemarem Maziarzem, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatowych i gminnych, prezesi licznych stowarzyszeń, przedsiębiorcy, rolnicy.

Oficjalnego otwarciu dożynek dokonał wójt Gminy Andrzej Głaz. W swoim wystąpieniu, nawiązał do obecnej sytuacji w kraju, pracy prezydenta RP i Rządu dla dobra Rzeczypospolitej. Ponadto ukazał sytuację gospodarczą gminy i plany na najbliższą przyszłość. Mówił o wykonanych inwestycjach w okresie od ostatnich dożynek i w przez okres ostatnich czterech lat. Głos zabrała również wiceminister MSWiA, która podkreślała, że żyjemy w bezpiecznym i wolnym kraju.

Następnie przedstawiciele z poszczególnych wiosek zaprezentowali wykonane przez siebie wieńce dożynkowe i ośpiewali je specjalnie na tę okazję ułożonymi przyśpiewkami. Grupy wieńcowe wręczały ręcznie uwite wianki wybranym przez siebie gościom. Gospodarze sołectwa swój wieniec przekazali wójtowi gminy w dowód wdzięczności za jego pracę i dobre gospodarowanie. Z kolei sołectwo Jaślany przekazało swój wieniec rolnikowi z Jaślan Zbigniewowi Głazowi, a dożynkowe chleby pięknie przystrojone wręczyli wójtowi, sekretarz gminy i skarbnik gminy za mądre gospodarowanie. Natomiast Babicha wręczyła wieniec Renacie Szczęch wiceminister MSWiA z wdzięczności za okazane wsparcie tuszowskiej gminy. Wieś Grochowe I ofiarowało swój wieniec i chleb dożynkowy Senatorowi Zdzisławowi Pupie. Czajkowa uwiła dwa wieńce, jednym obdarowała ks. Stanisława Rząd proboszcza parafii w Jaślanach a drugim obdarowany został przedsiębiorca Andrzej Sikora. Dębiaki wieniec przekazały swojemu sołtysowi Janowi Stecowi. Wieńcowi z Plut wręczyli wieniec Elżbiecie Flis dyrektorce Szkoły Podstawowej w Czajkowej. Wieńcowi z Borków Nizińskich wieniec wręczyli Henrykowi Burghardt prezesowi OSP w Borkach Nizińskich. Grochowe II obdarowało swoim wieńcem oraz chlebem dożynkowym przedsiębiorców swojej wioski Jana Kardysia i Wojciecha Kardysia. Natomiast wieńcowi z Ławnicy obdarowali wieńcem Zdzisława Rado przedsiębiorcę i właściciela Hotelu Rado. Józefów wręczył swój wieniec rolnikowi Romualdowi Popiołkowi. Malinie I wieniec ofiarowało państwu Teresie i Wiesławowi Kukulskim z Malinia I. Natomiast wieńcem z Malinia II został obdarowany Fryderyk Kapinos Prezydent miasta Mielca. Wieniec z Sarnowa trafił do ks. Krzysztofa Sudoł proboszcza parafii w Sarnowie.

Reklama

Podczas dożynek koła gospodyń i stowarzyszenia: Tuszowska Ścieżka, Stowarzyszenie Kobiet w Borkach Nizińskich, Koło Gospodyń z Grochowego II, Klub Dobrej Współpracy w Grochowem I, Stowarzyszenie Jaślany,, Leśne Echo z Czajkowej oraz gościnnie na tuszowskich dożynkach Koło Gospodyń z Niwisk, Koło Kobiet Kreatywnych z Trześni oraz Koło Gospodyń z Ostrów Baranowskich częstowały regionalnymi smakołykami.

Po zakończeniu obrzędów dożynkowych, którym przygrywała kapela Grochowiacy, uczestnicy wysłuchali koncertu Mieleckiej Kapeli Podwórkowej a następnie do późnych godzin nocnych bawili się na zabawie tanecznej przy muzyce zespołu USC.

Nad koordynacją sprawnego przebiegu dożynek czuwała dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Grochowem wspierana przez sołtysa sołectwa Tuszów Narodowy wraz z radą sołecką i druhami OSP. Dziękując za kultywowanie polskich tradycji dożynkowych Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy wręczył na ręce Sołtysów dla wszystkich grup wieńcowych pamiątkowe dyplomy i równorzędne nagrody finansowe.

 

Reklama

Opublikował: Łukasz Furtek

Reklama

Zobacz także

Back to top button