Biznes i inwestycjePolecanePowiat i gminaWiadomości

Droga w Gminie Wadowicach

Reklama

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej Nr 1 163R relacji Zgórsko – Wola Wadowska. W dniu dzisiejszym (8.06) samorządowcy Powiatu Mieleckiego oraz Gminy Wadowice Górne dokonali symbolicznego odbioru drogi.

Prace remontowe rozpoczęły się pod koniec sierpnia 2019 roku. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zadania roboty miały potrwać do 26 maja 2020 roku.

W ramach inwestycji poszerzony został pas drogi do szerokości 5,7 – 7,0m, naprawione zostały istniejące przełomyna drodze, wyrównano również nawierzchnię betonem asfaltowym oraz wykonano pobocza z kruszywa o szerokości 0,75m.

Zakres prac obejmował także budowę brakujących chodników na długości 2,3 km o szerokości 2,0m z betonowej kostki brukowej. Pozostałe – istniejące chodniki przebudowano dostosowując je do nowej niwelety drogi oraz wzmocniono istniejącą podbudowę pod nawierzchnią z kostki brukowej.

Reklama

Przebudowano również odwodnienia: rowów krytych, studni ściekowych, studni rewizyjnych, przepustów pod koroną drogii tych pod zjazdami indywidualnymi i publicznymi do posesji oraz przebudowano rowy otwarte.

Zadanie przewidywało także 2 nowe przejścia dla pieszych, w tym jedno tzw. przejście aktywne z zasilaniem solarnym, pulsatorami i detektorem ruchu pieszego w okolicach szkoły podstawowej w m. Wola Wadowska. Wymieniono wszystkie znaki pionowe oraz wykonano oznakowanie poziome – zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. Przy chodnikach, w miejscach wysokich nasypów, ustawiono balustrady U-11a  w celu zabezpieczenia ruchu pieszego, a w ciągu drogi, w miejscach głębokich rowów, ustawiono bariery energochłonne.

Łączna wartość zadania to 4 809 815,12 PLN, z czego 2.404.907,00 PLN (50%) to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat Mielecki przeznaczył na ten remont 1.904.908.12 PLN (39,6%), a Gmina Wadowice Górne 500.000,00 PLN (10,4%).

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA z Dębicy.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button