Biznes i inwestycjeMiastoWiadomości

Dwa miliony złotych więcej w budżecie Mielca!

Reklama

W bieżącym roku do budżetu miasta Mielca wpłynęły dodatkowe 2 miliony złotych z tytułu uszczelnienia systemu podatkowego. Jest to kwota, którą jeden z mieleckich podatników wpłacił z tytułu wyrównania podatku od nieruchomości za drugie półrocze 2016 i cały rok 2017.

W ramach działań związanych z uszczelnianiem systemu podatkowego Szef KAS, działając na wniosek Prezydenta Miasta Mielca wszczął wobec jednego z podatników postępowanie podatkowe w sprawie, w której może być wydana decyzja z zastosowaniem art. 119 a Ordynacji Podatkowej, tj. z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w zakresie rozliczenia podatku od nieruchomości należnego Prezydentowi Miasta Mielca. Podstawą do podjęcia przez Prezydenta Miasta Mielca tego typu działań było wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego przepisów regulujących instytucję klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

– Każdemu samorządowi, nie tylko władzom Mielca, powinno zależeć na równym traktowaniu podatników. Dlatego warto wykorzystać wszystkie dostępne możliwości, by uniknąć sytuacji, w której jeden z podatników, wskutek sztucznej czynności prawnej płaci mniejsze podatki niż inni – powiedział Fryderyk Kapinos, pełniący funkcję Prezydenta Miasta Mielca.

Przepisy regulujące klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania weszły w życie 15.07.2016 r. i mają zastosowanie do korzyści podatkowej uzyskanej po dniu wejścia w życie ustawy. Celem wprowadzenia tych regulacji było określenie granic legalnej optymalizacji podatkowej. Istotę klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania określa art. 119 a o.p., który stanowi, że czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania).

Reklama

Przeprowadzone postępowanie podatkowe zakończyło się powodzeniem i w jego wyniku podatnik wpłacił należny Miastu podatek wraz z odsetkami.

Reklama

Zobacz także

Back to top button