MiastoPowiat i gminaWażne informacjeWiadomości

Dyrektor podsumowuje porozumienia ze związkami zawodowymi

Reklama

W dniu dzisiejszym miała odbyć się wspólna konferencja dyrekcji szpitala i związków zawodowych. Konferencja w szpitalu dobyła się, ale jedynie z udziałem dyrektora placówki – Leszka Kwaśniewskiego. Reprezentantki związków zawodowych personelu nielekarskiego w tym samym czasie uczestniczyły w innym spotkaniu z dziennikarzami. Podczas jego trwania, przedstawiciele mediów dowiedzieli się, że pielęgniarski nie rezygnują z inicjatywy referendalnej mającej na celu odwołanie rady powiatu, a co za tym idzie, starosty Zbigniewa Tymuły.

Pielęgniarki nie rezygnują z organizacji referendum ponieważ podkreślają, że porozumienie z dyrekcją szpitala, a sprawa odwołania starosty i rady powiatu, to dwie odrębne kwestie. Przypomnijmy więc – porozumienie pomiędzy dyrekcją mieleckiego szpitala a działającymi na jego terenie związkami zawodowymi podpisane zostało w piątek, 30 czerwca. Jego najważniejszy punkt dotyczy wzrostu wynagrodzenia, jakie ma wejść w życie od 1 października br. Podwyżkę wysokości 100 zł brutto miesięcznie do podstawy wynagrodzenia otrzymają wszyscy pracownicy (w tym pielęgniarki i położne), których średniomiesięczne wynagrodzenie w 2016 roku było niższe niż przeciętne średniomiesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2016 roku(wynoszące 4277 zł brutto).

Porozumienie określa również współczynnik pracy w stosunku do personelu niemedycznego, a także wprowadza płacowe działania osłonowe dla pracowników, którzy otrzymaliby wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Strona związkowa zobowiązała się też do umożliwienia dyrekcji szpitala zmniejszenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przez kolejne dwa lata – mówił do obecnych na konferencji lokalnych mediów dyrektor szpitala Leszek Kwaśniewski.

Udział w spotkaniu z dziennikarzami wzięli przedstawiciele związków zawodowych lekarzy i techników analityki medycznej. Sygnatariusze piątkowego porozumienia ze strony związków zawodowych (tj. NSZZ Solidarność, Sierpień 80 oraz Związek Pielęgniarek i Położnych) – mimo wystosowanego dwukrotnie zaproszenia od dyrekcji szpitala oraz zobowiązań podjętych podczas negocjacji – nie przybyły na wspólną konferencję.

Reklama

Jestem zaskoczony nieobecnością przedstawicieli związków zawodowych, nie wiem czym była ona spowodowana. Wspólnie wypracowaliśmy porozumienie, które powinno uspokoić nastroje i emocje wśród personelu szpitala. Teraz rozpoczynamy w szpitalu etap dużych inwestycji, które niewątpliwie poprawią jakość usług medycznych oraz komfort pacjentów. To właśnie na tych wielomilionowych inwestycjach chcemy się skupić – podkreśla dyrektor Kwaśniewski.

W ostatnich dwóch latach podwyżki dla personelu średniego szczebla w szpitalu zostały przyznane już dwukrotnie a wspomniana powyżej jest kolejną, trzecią już podwyżką wynagrodzeń.

Stanowisko związków zawodowych reprezentujących personel nielekarski nt. referendum w sprawie odwołania rady powiatu i starosty. przedstawimy w osobnym materiale. 

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button