MiastoWiadomości

Dziś Absolutoryjna Sesja Rady Miejskiej

Reklama

Dzisiaj (22 czerwca) o godzinie 9:30 rozpocznie się Absolutoryjna Sesja Rady Miejskiej. Radni będą dyskutować nad realizacją budżety miejskiego z roku poprzedniego. Po dyskusji nastąpi głosowanie.

Porządek obrad:

  • Otwarcie sesji.
  • Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  • Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Mielca za 2016 r.
  • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Mielca absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Mielca za 2016 r.
  • Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2017 – 2026.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 r.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 9 Władysława Jasińskiego „Jędrusia” w Mielcu.
    Zapytania i wolne wnioski.

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button