Wiadomości

Dziś kolejna sesja Rady Miejskiej w Mielcu

Reklama

30 maja br. VIII sesja Rady Miejskiej w Mielcu. Poniżej przedstawiamy nad czym będąc obradować mieleccy radni.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 4. Optymalizacja komunikacji miejskiej – od założeń do efektów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Mielca”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2019-2043.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca „Smoczka A”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze zamiany prawa użytkowania wieczystego działki 6/19 o pow. 2,6661 ha, położonej w Mielcu, obręb 3. Przemysłowy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu Nr 8 w Mielcu.
 13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli poza zatwierdzonym planem pracy.
 15. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.
 16. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Zamknięcie obrad.

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button