MiastoPowiat i gminaRozrywka

Gala „Wyjątkowa Kobieta Gminy Mielec anno domini 2016” [ZDJĘCIA]

Reklama

8 marca to święto wszystkich kobiet. Z tej okazji w dniu 5 marca 2017r. w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec w Chorzelowie odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego wręczone zostały Nagrody Wójta Gminy Mielec.

Uroczystą galę otworzyła dyrektor Ośrodka Kultury Dorota Kieraś – Jędrychowska witając zebranych gości, wśród których byli: radny powiatu mieleckiego Michał Duszkiewicz, wójt gminy Mielec Józef Piątek z małżonką, przewodniczący rady gminy Mielec Jan Kołodziej, radni gminy Mielec – Zofia Paterak, Piotr Bieniek, Marek Kumor, sołtysi wsi, przewodniczące KGW z terenu gminy Mielec, a przede wszystkim panie otrzymujące w tym roku tytuły „Wyjątkowa Kobieta Gminy Mielec” oraz panie, które w latach ubiegłych taki tytuł otrzymały.

Nagroda „Wyjątkowa Kobieta Gminy Mielec ” przyznawana jest od 2011 roku. Stanowi docenienie działalności wyróżnionych kobiet, ich niezwykłego zaangażowania i osiągniętego sukcesu, jednocześnie podkreśla rolę kobiet w życiu rodzinnym i społecznym oraz pokazuje wyróżniające się mieszkanki gminy Mielec jako przykład dla młodszego pokolenia, które poprzez swoją działalność, wykraczającą poza zwykłą aktywność dnia codziennego, stały się liderkami w swoich małych społecznościach.

W 2017 roku nagrody wręczane były po raz siódmy w pięciu kategoriach:

Reklama

– kobieta przedsiębiorcza

– oświata i wychowanie

– kultura

– gospodyni roku

Reklama

– działalność społeczna

W tym roku Nagrody „Wyjątkowa Kobieta Gminy Mielec” otrzymały panie:

Kategoria: Kobieta Przedsiębiorcza – w tej kategorii zostają nagrodzone kobiety za niezwykłe zaangażowanie w rozwój przedsiębiorczości i osiągnięte sukcesy w działalności gospodarczej.

Tytuł Kobiety Przedsiębiorczej anno domini 2016 otrzymała pani Małgorzata Graniczka z Chorzelowa.

Pani Małgorzata wraz z mężem Januszem prowadzi w Chorzelowie rodzinną firmę „Parkanex”. W firmie pełni funkcje menagera.

Dynamiczny rozwój Parkanex zawdzięcza profesjonalnemu podejściu do każdego klienta oraz własnej produkcji najwyższej jakości. Państwo Graniczkowie wraz z dziećmi pracują na dalszy rozwój i sukcesy swojej rodzinnej firmy.

Kategoria: Oświata i wychowanie – kategoria w której docenione zostają panie za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy oświatowej i wychowawczej wśród dzieci i młodzieży – za rok 2016 nagrodę Wyjątkowa Kobieta Gminy Mielec otrzymała pani Barbara Kawalec z Podleszan.

Pani Barbara jest dyplomowanym nauczycielem matematyki i przyrody w Zespole Szkół w Podleszanach. W swoim zawodzie pracuje 27 lat. Za swoje zaangażowanie w pracę dydaktyczno – wychowawczą otrzymała dwukrotnie nagrodę wójta gminy Mielec w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2016/2017.

Kategoria: Kultura – w tej kategorii nagrodę otrzymują kobiety za niezwykłe zaangażowane w pracę twórczą i osiągnięte sukcesy na niwie artystycznej oraz upowszechnianie i promowanie czytelnictwa wśród mieszkańców Gminy Mielec.

W siódmej edycji nagrody Wyjątkową Kobietą Gminy Mielec 2016 została pani Zofia Załucka ze Złotnik.

Pani Zofia jest rodowitą Złotniczanką. Zawodowo pracuje ponad 35 lat z czego 28 lat prowadząc Filię Biblioteczną w Złotnikach, w tym 10 lat bibliotekę publiczno – szkolną. W swojej pracy bibliotekarskiej promuje czytelnictwo nie tylko w swojej miejscowości, ale także na terenie całej gminy Mielec.

Kategoria: Gospodyni roku to kategoria w której wyróżniono kobiety za niezwykłe zaangażowanie w działalność społeczna w środowisku kobiet oraz przekazywanie doświadczeń młodemu pokoleniu.

Gospodynią Roku 2016 została pani Halina Cebula z Goleszowa.

Pani Halina jest mieszkanką Goleszowa. Wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 10 hektarów, pracuje także od 15 lat w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu. Pani Halina znana jest z zaangażowania w prace społeczną. Od 17 lat jest aktywną działaczką Koła Gospodyń Wiejskich w Goleszowie, a od 2015 roku jest jego przewodniczącą.

Kategoria: działalność społeczna – to kategoria przyznawana za szczególnie zaangażowanych w działalność społeczną w naszej gminie.

Wyjątkową Kobietą anno domini 2016 w kategorii działalność społeczną została pani Danuta Wiącek z Woli Mieleckiej.

Pani Danuta pochodzi z Piątkowca, ale ostatnie 30 lat mieszka w Woli Mieleckiej. Od ponad 30 lat pracuje w Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie Oddział w Wadowicach Górnych. W 2010 roku wstąpiła w szeregi KGW w Woli Mieleckiej. Od początku swojej pracy społecznej w kole wykazywała się olbrzymim zaangażowaniem w prace koła, dlatego też w 2015 roku została wybrana przewodniczącą i w tym samym roku wystąpiła z wnioskiem o założenie Stowarzyszenia, które zostało zarejestrowane w Sądzie w dniu 15.10.2015 r.

Nagrody, dyplomy i kwiaty wręczali wójt gminy Mielec Józef Piątek oraz przewodniczący rady gminy Mielec Jan Kołodziej.

Na zakończenie głównej części gali głos zabrał wójt gminy Mielec Józef Piątek, który pogratulował nagrodzonym paniom oraz złożył serdeczne życzenia wszystkim kobietom uczestniczącym w uroczystości. Do gratulacji i życzeń dołączył się także przewodniczący rady gminy Mielec Jan Kołodziej. Po wręczeniu nagród wszystkie panie otrzymały symboliczne czerwone róże i odśpiewano tradycyjne „Sto lat” dla nagrodzonych, wyróżnionych i całego grona pięknych pań.

W części artystycznej wystąpiła młodzież i dorośli działający w grupach artystycznych w Ośrodku Kultury w Chorzelowie. Po programie artystycznym wszyscy zebrani obejrzeli prezentację multimedialną „Nagrody Wyjątkowa Kobieta Gminy Mielec w poprzednich edycjach”.

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button