Powiat i gminaWiadomości

Gmina Padew Narodowa wspiera stowarzyszenia

Reklama

Wójt Gminy Padew Narodowa, Robert Pluta wraz ze Skarbnikiem Gminy, Joanną Skopińską-Mycek, podpisali i przekazali lokalnym stowarzyszeniom umowy na dofinansowanie projektów, które zostały złożone w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej dla dzieci i młodzieży na rok 2017.

Oferty zostały ocenione i wybrane przez Komisję Konkursową do realizacji. Wszystkie działania przewidziane w przedmiotowych projektach skierowane są do dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.

Zgodnie z podpisanymi umowami do dwóch stowarzyszeń trafią środki finansowe w łącznej wysokości 7 650,00 zł, a całkowita wartość tych projektów to kwota 11 211,00 zł.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button