Powiat i gminaWażne informacjeWiadomości

INFORMACJA Z OTWARCIA WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE WYMIANY STARYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA OGRZEWANYCH PALIWEM STAŁYM

Reklama

W  dniu 29.06.2021 r. dokonano  otwarcia  wniosków w naborze  na  dotację  celową na dofinansowanie kosztów wymiany pieca. Komisja  powołana Zarządzeniem    nr 41/2021 Wójta Gminy  Tuszów  Narodowy stwierdziła,  że  łącznie wpłynęło 21 wniosków,  w  tym  19 wniosków złożono  osobiście, a  2  wpłynęły elektronicznie.

Spośród wszystkich wniosków: 

5  złożono  na  ekogroszek,  

4  na  pellet,

Reklama

12  na  paliwo gazowe.

Część wniosków  wymaga  uzupełnienia,  o  które  będziemy  się  zwracać  do wnioskodawców.

Po uzupełnieniu wniosków poszczególni wnioskodawcy  będą  wzywani  do  podpisywania umów.

Na  dofinansowanie realizacji zadania w  budżecie gminy  przewidziano kwotę  84 000 zł. 

Reklama

Złożone wnioski mieszczą się w przewidzianym  limicie dofinansowania.

Będzie to kolejne w naszej gminie już trzecie wsparcie do wymiany kotłów. W 2020 roku w ramach projektu OZE dokonano wymiany 65 kotłów i projektu Stop ze smogiem wymieniono 46 kotłów. Tym razem wymienione zostanie 21 kotłów. Głównym celem podjętych działań jest poprawa jakości powietrza na terenie naszej gminy oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, co wynika  z gminnego planu gospodarki niskoemisyjnejDotacja to forma zachęty do inwestowania w ekologiczne źródła ogrzewania, co eliminuje z powietrza przekroczenia szkodliwych dla zdrowia pyłów. Ponadto mieszkańcy mogą tez korzystać z programu Czyste powietrz w ramach którego pracownicy naszego urzędu pomagają wypełniać wnioski  i od lipca uruchomiony będzie w tym celu punkt konsultacyjny na potrzeby mieszkańców. –  mówi wójt gminy Andrzej Głaz.

Reklama

Zobacz także

Back to top button