Dział prawnikPolecaneWiadomości

Jak odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka?

Reklama

Do redakcji napisała Pani Katarzyna z pytaniem, w jaki sposób może odrzucić spadek w imieniu swojego małoletniego syna. Pani Katarzyna odrzuciła spadek po swojej matce, wiedząc że w spadku są wyłącznie długi. W związku z odrzuceniem spadku przez Panią Katarzynę, spadek przechodzi na jej małoletniego syna. Zaniechanie odrzucenia spadku w jego imieniu spowoduje, że syn Pani Katarzyny odziedziczy długi po swojej babci.

O ile odrzucenie spadku przez dorosłą osobę nie powinno powodować trudności, o tyle sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana gdy chodzi o dziedziczenie przez małoletnie dziecko. Aby tego dokonać należy w pierwszej kolejności złożyć do sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka pisemny wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego, tj. na odrzucenie spadku.
Następnie po uzyskaniu zgody sądu rodzinnego na odrzucenie spadku w imieniu dziecka, każdy z rodziców lub opiekunów prawnych może odrzucić spadek zarówno przed sądem jak i u notariusza. Należy jednak pamiętać żeby zrobić to niezwłocznie.
Zgodnie z art. 1015 k.c. oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. W sytuacji Pani Katarzyny termin na odrzucenie spadku w imieniu syna rozpocznie swój bieg w dniu odrzucenia spadku przez nią samą.

W praktyce często pojawia się pytanie, co w sytuacji w której rodzice złożyli w terminie 6 miesięcznym (o którym mowa w art. 1015 k.c.) wniosek o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka, a sąd nie zdążył wydać postanowienia w tym terminie. Odpowiedzi na to pytanie wielokrotnie udzielał Sąd Najwyższy (m.in. w postanowieniu z dnia 20 listopada 2013 r. I CSK 329/13) wskazując, że termin do odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania przed sądem opiekuńczym w przedmiocie wyrażenia zgody na odrzucenie spadku. Oznacza to, że złożenie wniosku do sądu o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku wstrzymuje bieg 6 miesięcznego terminu do odrzucania spadku.
Zatem gdy dojdzie do sytuacji, że sąd nie zdąży wydać postanowienia w terminie 6 miesięcznym należy pamiętać, by odrzucić spadek niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o wyrażeniu zgody na odrzuceniu spadku w imieniu.
W przypadku niezłożenia takiego oświadczenia o odrzucaniu spadku w terminie, nastąpi przyjęcie spadku przez małoletniego z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Reklama

Adwokat Bartosz Rybak
Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartosz Rybak
http://www.adwokatrybak.pl

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button