MiastoWażne informacjeWiadomości

Jak zagospodarować miejskie zasoby przyrody

Reklama

Główny Instytut Górnictwa z Katowic realizuje w naszym mieście – wspólnie z Urzędem Miasta – projekt pt. „Planowanie partycypacyjne jako droga do integracji różnych grup zawodowych dla czynnej ochrony i zrównoważonego użytkowania przyrody polskich miast” (INTEGRAPLAN).

Projekt wychodzi naprzeciw współczesnym wzorcom inteligentnego rozwoju miasta. Wzorce te są ukierunkowane na wzmacnianie i trwałe wykorzystywanie jego zasobów przyrodniczych przez integrację działań różnych grup zawodowych wpływających na stan przyrody, jej ochronę, kształtowanie zielonej infrastruktury miasta, usługi ekosystemowe.

Miasto Mielec jest jednym z pięciu wybranych polskich miast, gdzie będą realizowane prace projektowe.  W ich realizację zaangażowane zostaną bezpośrednio i pośrednio różne grupy zawodowe związane z gospodarką miejskimi terenami przyrodniczymi. Przyjęta formuła realizacji projektu pozwoli na proaktywne i świadome kreowanie zmian w przestrzeni miejskiej, odpowiadające wyzwaniom zrównoważonego rozwoju.

Prace projektowe w Mielcu zostaną przeprowadzone w formie spotkań warsztatowych zgodnie z metodyką opartą na dialogu, opracowaną przez Główny Instytut Górnictwa. W Mielcu, po przeprowadzeniu pierwszych spotkań warsztatowych, zidentyfikowano teren, który będzie przedmiotem studium przypadku.

Reklama

Jest nim zadrzewiony obszar, ograniczony ulicami Wolności, Korczaka i Piaskową. Wspólnie z różnymi grupami zawodowymi i mieszkańcami wypracowana zostanie docelowa koncepcja zagospodarowania tego terenu, uwzględniająca potrzeby mieszkańców i funkcjonujących w tym  rejonie przedsiębiorców dla zwiększenia jego walorów przyrodniczych, rekreacyjnych i edukacyjnych.

Zakres działań zaplanowanych w projekcie przyniesie wielowymiarowy efekt edukacyjny – od teorii do praktyki, polegający na wzajemnym uczeniu i wymianie doświadczeń. Praca warsztatowa została zaplanowana w taki sposób, aby umożliwić wykorzystanie wiedzy wszystkich uczestników projektu, stworzyć sieć powiązań interesariuszy i w praktyce zastosować model partycypacji społecznej dla konkretnego terenu w Mielcu.

Rezultaty wspólnej pracy zostaną opublikowane w ogólnodostępnym Poradniku: Jak współuczestniczyć w ochronie i korzystaniu z dobrodziejstw przyrody miasta? – poradnik integracji działań dla różnych grup zawodowych, który wraz z kompendium wiedzy i studium specjalistycznym, stanowić będzie kompleksowy zasób wiedzy z zakresu zarządzania i gospodarowania miejskimi zasobami przyrody. Projekt przewiduje dwuletnią współpracę zespołów miejskich i eksperckich z grupami interesariuszy.

Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy warsztatów zdobędą praktyczne doświadczenie związane z zastosowaniem procedur partycypacyjnych budowy konsensusu i trwałej sieci współpracy, programowaniem scenariuszy ochrony i gospodarowania miejskimi terenami przyrodniczymi.

Reklama

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu i profilu na Facebooku, a także aktywnego włączenia się w prace zespołów miejskich i eksperckich w Mielcu.

Projekt jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Reklama
Tagi

Zobacz także

Redakcja serwisu CzyliWiesz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Jednocześnie informujemy, że komentarze wulgarne oraz wyrażające groźby będą usuwane.
Ładowanie komentarzy Facebooka ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Korzystając z formularza, zgadzam się z regulaminem portalu i polityką prywatności

Back to top button
Zamknij