EdukacjaMiastoPowiat i gminaRegionWiadomości

JOB SHADOWING w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu

Reklama

W dniach 25-29.03.2019 r. w ZST gościł Jesús Manuel Lázaro – nauczyciel informatyki z Hiszpanii, ze szkoły I.E.S. Vista Alegre w Madrycie. Przebywał on w mieleckiej szkole  w ramach europejskiego projektu. Koordynatorem pobytu pana Lazaro w Mielcu była mgr Anna Olechowska, nauczycielka języka angielskiego.

Job shadowing, wg „Przewodnika po programie Erasmus+”, to „krótki pobyt w organizacji partnerskiej w innym kraju w celu przejścia szkolenia polegającego na towarzyszeniu pracownikom w ich codziennej pracy w organizacji przyjmującej, a także w celu wymiany dobrych praktyk, zdobycia umiejętności i wiedzy lub stworzenia trwałych partnerstw poprzez aktywną obserwację” (bycie „cieniem” osoby obserwowanej).

Job shadowing umożliwia aktywne obserwowanie realnej pracy organizacji „od środka”; stwarza możliwość rozmów z osobami pełniącymi różne funkcje, poznania  kultury organizacyjnej i nowych metod pracy. Dzięki temu możliwe jest zobaczenie różnych rozwiązań i innych sposobów radzenia sobie z tymi samymi zagadnieniami. Wymiernym efektem końcowym projektu jest rozwój zawodowy nauczycieli uczestniczących w projekcie oraz wzrost jakości pracy szkół partnerskich.

Mobilność Job shadowing to olbrzymie doświadczenie zawodowe przynoszące wiele korzyści również organizacji goszczącej, która może, przede wszystkim, uczyć się od przybyłych gości, ale również uzyskać informację zwrotną na temat swojej dotychczasowej pracy. Może też wykorzystać tę okazję do promocji własnej działalności na poziomie europejskim i budowania prestiżu w środowisku lokalnym. Udział w tego typu projekcie jest także źródłem inspiracji w pracy zawodowej nauczycieli – uczestników projektu. Pozwala na  poznanie specyfiki pracy z młodzieżą w innym kraju, przykładów dobrych praktyk oraz na nawiązanie wielu kontaktów, które w przyszłości zaowocują dalszą współpracą opartą na wymianie doświadczeń oraz kolejnymi pomysłami.

Reklama

W trakcie pięciodniowej wizyty w ZST nauczyciel z Hiszpanii poznał polski system edukacji, zwiedził pracownie kształcenia zawodowego podziwiając ich wyposażenie, uczestniczył w zajęciach z przedmiotów informatycznych oraz języka angielskiego, wymieniał doświadczenia z nauczycielami szkoły (w języku angielskim). Obserwacje zajęć uwzględniały metody pracy, organizację lekcji, sposoby oceniania pracy uczniów, relację i komunikację nauczyciel – uczeń oraz stosowanie nowych technologii. Pan Lazaro spotykał się także z klasami, z którymi rozmawiał o różnicach i podobieństwach między Polską i Hiszpanią (szczególnie w edukacji), uczył podstaw hiszpańskiego i podzielił się swoją pasją jaką są magiczne triki. Niezapomnianym doświadczeniem dla naszego gościa był czynny udział w procesie powstawania pierogów podczas zajęć z gotowania.

Pan Lazaro był pod wrażeniem wyposażenia pracowni oraz ludzi z którymi się zetknął; zarówno uczniów jak i nauczycieli. Był zauroczony ogromem zaangażowania dyrekcji i pracowników  w sprawne funkcjonowanie szkoły, podkreślał przyjazne nastawienie i otwartość Polaków oraz bardzo dobre relacje uczeń – nauczyciel. Opuszczał progi ZST z nadzieją  na dalszą współpracę i głową pełną pomysłów. Wyraził również podziękowania dla dyrekcji szkoły, za przyjęcie i goszczenie, jak również dla wszystkich nauczycieli, którzy pozwolili być swoimi „cieniami” umożliwiając obserwacje lekcji (D. Augustyńska, M. Bednarczyk, M. Kasprzyk, A. Latawiec, P. Madej, A. Olechowska, M. Winiarz).

Reklama

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button