MiastoWiadomości

Jubileusz stowarzyszenia „Nowe Życie”. 20 lat działalności na rzecz osób z problemami uzależnień

Reklama

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie” świętowało jubileusz 20-lecia działalności w naszym mieście.  

W ramach tej uroczystości w Samorządowym Centrum Kultury odbyła się konferencja naukowa poświęcona przemocy domowej, będącej jednym z problemów jakimi zajmuje się mieleckie stowarzyszenie.

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie” jest organizacją zajmującą się niesieniem pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym, a także rozwiązywaniem pokrewnych problemów – przemocą, problemami rodzinnymi i wychowawczymi oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

-Dzięki solidnej profilaktyce i edukacji, osoby uzależnione mają szansę zyskać pełną wiedzę jak uzyskać pomoc w wychodzeniu z nałogów, aby rozpocząć normalne, wartościowe życie. Zróbmy wszystko aby nie dopuszczać do rozprzestrzenienia się patologii społecznych, degenerujących ludzi i spychających ich na margines życia – apelował Bogusław Kołacz, proponując m.in. utworzenie w Mielcu stacjonarnego oddziału leczenia odwykowego łącznie z detoksem oraz powołanie poradni psychoterapeutycznej dla młodzieży, która zajmowałaby się m.in. leczeniem depresji.

Reklama

Podsumowanie 20 lat pracy Nowego Życia przedstawił w imieniu stowarzyszenia Wirginiusz Królewicz. Mówił m.in. o tym, że bez wyeliminowania z naszego życia patologii będących często skutkiem alkoholizmu, przemocy i narkomanii, nie zbudujemy nowoczesnego, dojrzałego społeczeństwa.

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie” realizuje programy finansowane przez Gminę Miejską Mielec oraz prowadzi Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Uzależnień, gdzie udzielane są porady w zakresie  problematyki alkoholowej i innych uzależnień, a także dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy prawnej, pomocy psychologicznej dla dzieci i dorosłych, poradnictwa w zakresie pomocy socjalnej i pomocy pedagogicznej. Organizowane są obozy terapeutyczne, warsztaty i inne formy działań profilaktycznych i terapeutycznych, dla osób uzależnionych, współuzależnionych, promujące trzeźwy i zdrowy styl życia. W ramach program „Streetworker” prowadzone są podwórkowe i świetlicowe zajęcia z dziećmi i młodzieżą uczące m.in.  kreatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

Z okazji jubileuszu 20-lecia Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Mielca Jan Myśliwiec przekazał na ręce działaczy „Nowego Życia” okazałą kronikę wydarzeń, która ma upamiętniać najważniejsze wydarzenia w życiu stowarzyszenia.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button