MiastoSliderWażne informacjeWiadomości

Już nie będzie ulicy 6-go Sierpnia. Zastąpi ją ulica Związku Strzeleckiego

Reklama

W ramach ustawy dekomunizacyjnej w Mielcu ul. 6-go Sierpnia zostanie zmieniona na ul. Związku Strzeleckiego. Ulica 6-go Sierpnia znajduje się na Osiedlu Kilińskiego. 

Wojewoda poinformowała, że nazwa ulicy w Mielcu nawiązuje do daty wkroczenia Armii Czerwonej w 1944 roku. –W świetle opinii Instytutu Pamięci Narodowej nazwa ta propaguje komunizm, ponieważ wiąże się właśnie z datą wkroczenie Armii Czerwonej do Mielca – wyjaśniła wojewoda Ewa Leniart.

Poza Mielcem, zmiana nazwy ulicy dotyczy również Kołaczyc– Z dniem 13 grudnia wydano dwa zarządzenia zastępcze. Pierwsze dotyczy Mielca – zmianie podlegać będzie ulica „6-go Sierpnia” (na nazwę „Związku Strzeleckiego”). Druga zmiana dotyczy Kołaczyc, gdzie nazwa ulicy „17-go Stycznia” zostanie zmieniona na „Bohaterów Monte Cassino” – poinformowała wojewoda.

Prezes IPN Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie oraz dyrektor Oddziału IPN w Rzeszowie przekazali wojewodzie podkarpackiemu wykaz nazw ulic, które – stosownie do dyspozycji przepisu art. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – wymagały zmiany.

Reklama

W województwie podkarpackim do zmiany wykazano 50 nazw. 41 zostało zmienionych w wyniku działania jednostek samorządowych. Wojewoda Ewa Leniart podziękowała podkarpackim samorządom za skuteczną realizację ustawy.

– Cieszy fakt, że same samorządy dostrzegły potrzebę zmian i usunięcia z przestrzeni publicznej tych nazw bądź wydarzeń, które uwidocznione na nazwach ulic, były związane z propagowaniem ustroju komunistycznego bądź innego totalitarnego ustroju – podkreśliła wojewoda.

W związku z powyższym w Mielcu już wkrótce nie będzie ulicy 6-go sierpnia. Zastąpi ją ulica Związku Strzeleckiego.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button