Biznes i inwestycjeMiastoPolecaneSliderWażne informacjeWiadomości

Już jest! Lista projektów MBO dopuszczonych do głosowania!

Reklama

Komisja do spraw Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego, po przeanalizowaniu wszystkich 62 projektów, które wpłynęły do mieleckiego magistratu, ogłosiła dziś oficjalną listę projektów dopuszczonych do głosowania. Oznacza to, że tegoroczna edycja MBO wkracza w decydujący etap. 

Warto podkreślić, że do rozdysponowania są 2 miliony złotych,                                                          z czego 1 mln 100 tys. zł przeznaczona jest na realizację projektów ogólnomiejskich, natomiast na projekty lokalne zarezerwowano po 100 tys. zł w każdym z 9 wyznaczonych obszarów. 

Poniżej prezentujemy listę projektów, na które już od 20 do 30 września będzie można oddawać swoje głosy. Te projekty, które uzyskają ich najwięcej, zostaną uwzględnione                           w budżecie na 2021 rok. Punkty do głosowania zostaną podane w kolejnym komunikacie dotyczącym MBO.

LISTA PROJEKTÓW OGÓLNOMIEJSKICH (22)dopuszczonych do głosowania:

Reklama

3. Boisko wielofunkcyjne na bulwarach miejskich wraz z infrastrukturą

-wykonanie w rejonie ulicy Rzecznej (bulwary nad Wisłoką) boiska ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 45×20 m do piłki nożnej, ręcznej, siatkówki i koszykówki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie, piłkochwyty, wiata na sprzęt sportowy). Koszt –  550 tys. zł.  

4. Mielczanie czas na czytanie

-darmowy dostęp do e-booków dla użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej za pomocą platformy cyfrowej umożliwiającej korzystanie z bazy 60 tys. książek w formie cyfrowej. Koszt – 45 tys. zł.  

Reklama

7. Budowa tężni solankowej ogólnodostępnej, zadaszonej na osiedlu Smoczka

-powstanie tężni solankowej przy ulicy Powstańców Warszawy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tężni (ławki, stojaki rowerowe, alejki spacerowe). Koszt – 550 tys.zł 

8. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12

-wykonanie na terenie obiektu SP 12 przy ul. Wandy (osiedle Rzochów) boiska o sztucznej nawierzchni do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki wraz z wyposażeniem. Koszt – 600 tys. zł.

9. Boisko typu Orlik

– wymiana naturalnej nawierzchni trawiastej na nawierzchnię syntetyczną (sztuczna trawa) na boisku do piłki nożnej zlokalizowanym w rejonie ulic Baczyńskiego i Sportowej wraz z instalacją oświetlenia obiektu. Koszt – 300 tys. zł.    

13. Modernizacja nawierzchni sportowej na obiekcie Szkoły Podstawowej  nr 6 przy ul. Biernackiego 6

– powstanie na bazie starego asfaltowego boiska zlokalizowanego na terenie dawnego Gimnazjum nr 1, nowego obiektu sportowego na który składa się wielofunkcyjne boisko o pow. 25×42 m  o nawierzchni tartanowej, wyposażone dodatkowo w elementy placu zabaw.  Koszt – 454 899 zł.

22. Widzimy się na UFO – budowa małpiego gaju, rozbudowa istniejącego placu zabaw

– uzupełnienie istniejącego placu zabaw przy ul. Kazimierza Wielkiego o nowe atrakcje dla aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży. Koszt – 400 tys. zł.  

26. Budowa dodatkowych miejsc parkingowych na osiedlu Smoczka

– zagospodarowanie należącego do Gminy Miejskiej Mielec terenu obok budynku wielorodzinnego przy ulicy Warneńczyka 17 poprzez wybudowanie dodatkowych miejsc parkingowych. Koszt – 400 tys. zł. 

30. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 13

-na terenie przy ul. Łąkowej wykonanie nowego boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem sportowym (bramki, siatki, tablice do koszykówki), ogrodzeniem (piłkochwyty), oświetleniem i zagospodarowaniem terenu. Koszt – 500 tys. zł.     

31. Mielec wędkuje, piknik rodzinny połączony z zawodami wędkarskimi

-organizacja na terenie Stawów Cyranowskich otwartych zawodów wędkarskich i rodzinnego pikniku dla mieszkańców Mielca połączonych z wędkarską edukacją dla dzieci i młodzieży. Koszt – 19 tys. zł. 

34. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3

-projekt przewiduje wykonanie boiska do koszykówki, siatkówki, badmintona i terenu utwardzonego o nawierzchni syntetycznej na terenie starych asfaltowych boisk obok budynku SP3 przy ulicy Żeromskiego. Koszt – 700 tys. zł.

38. Boiska wielofunkcyjne oraz tor rowerowo-wrotkowy na terenach rekreacyjnych – ul. Wspólna

-wykonanie na osiedlu Borek przy ulicy Wspólnej 30 boiska wielofunkcyjnego/kortów tenisowych o nawierzchni syntetycznej oraz toru rowerowo-wrotkowego długości 150 m                    o nawierzchni bitumicznej wraz z niezbędną infrastrukturą.  Koszt – 650 tys. zł. 

42. I Festiwal Tańca w Mielcu

-organizacja Festiwalu Tańca na terenie Bulwarów GryfitówMieleckich przy ul. Rzecznej prezentującego umiejętności mieleckich tancerzy, zespołów tańca w różnych stylach wraz                    z organizacją warsztatów tańca. Koszt – 131 tys. zł.

44. Parasolowa aleja w mieleckim rynku

-instalacja w centralnej części mieleckiego rynku słupów podtrzymujących konstrukcję z linek stalowych oraz parasoli, które będą stanowić zadaszenie wraz z ustawieniem w różnych częściach rynku stałych leżaków słonecznych. Koszt – 85 tys. zł. 

46. Czar starówki 

-wymiana zdjęć umieszczonych w ośmiu kwadratowych siedziskach na płycie rynku na archiwalne zdjęcia dawnego starego miasta wraz z remontem podświetlenia. Koszt – 15tys. zł. 

47. Zielona plaża z boiskami do sportów plażowych na bulwarach miejskich

-budowa publicznej przestrzeni do plażowania, piknikowania i do aktywnego wypoczynku, wykorzystującej istniejącą infrastrukturę, wzbogaconą w strefie plażowania o leżaki i elementy małej architektury oraz o zespolone boiska wraz z trybuną dla widzów do plażowej siatkówki, piłki ręcznej, tenisa plażowego i plac do gry w bulle. Koszt – 400 tys. zł. 

49. Aktywny Senior

-budowa na placu przy ul. Gałczyńskiego ścieżki nordic-walking oraz instalacja urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z elementami małej architektury. Koszt – 310 tys. zł. 

56. Tężnia solankowa na Smoczce, na osiedlu Lotników i w centrum Mielca

-budowa trzech tężni, jednej większej na osiedlu Lotników i dwóch mniejszych                  (Smoczka i centrum) wraz z zagospodarowaniem terenu (zieleń i mała architektura) i monitoringiem. Koszt – 1 100 000 zł. 

57. Tężnia solankowa na osiedlu Lotników

-budowa przy ul. Ducha Św. dużej tężni solankowej lub kompleksu mniejszych tężni wraz                    z zadaszeniem, monitoringiem i kompleksowym zagospodarowaniem terenu (zieleń, mała architektura, nasadzenia drzew i krzewów) na terenach w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 8. Koszt – 1 100 000 zł.    

58. Tężnia solankowa na osiedlu Borek-Lotników

-budowa tężni solankowej na terenach w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 8 wraz                                       z zagospodarowaniem terenu (zieleń, mała architektura, nasadzenia drzew i krzewów)                            i monitoringiem. Koszt – 500 tys. zł.   

61. Parkour/Street Workout Park

-urządzenie na terenach MOSiR przy ul. Jagiellończyka parku z urządzeniami do uprawiania street workoutu (sportu polegającego na wykonywaniu ćwiczeń z wykorzystywaniem ciężaru własnego ciała). Koszt – 230 tys. zł. 

62. Wymiana nawierzchni sztucznej na boisku piłki nożnej na obiekcie Gryfu (Euroboisko)

-instalacja nowej nawierzchni ze sztuczną trawą w miejsce wyeksploatowanej starej nawierzchni boiska piłkarskiego przyulicy Warszawskiej. Koszt – 1 100 tys. zł. 

LISTA PROJEKTÓW LOKALNYCH (25) dopuszczonych do głosowania:

OBSZAR – 1 (Borek, Lotników)

2. Budowa placu zabaw Michalinka – ogólnodostępny, ogrodzony plac zabaw dla dzieci w wieku 3-12 lat przy ulicy Franciszka Sokoła. Koszt – 100 tys. zł. 

48. Altana rekreacyjna –  budowa przy ul. Jagiełły drewnianej altany z posadzką betonową i miejscem na grilla lub ognisko wyposażonej w ławy stoły i oświetlenie. Koszt – 100 tys. zł. 

60. Rozbudowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą streetworkaut na osiedlu Lotników –  instalacja dodatkowych urządzeń w istniejącej siłowni zewnętrznej  obok budynku Szkoły Podstawowej nr 8. Koszt – 100 tys. zł.  

OBSZAR – 2 (Cyranka, Mościska)  

41. Remont i modernizacja Domu Ludowego przy ulicy Cyranowskiej –  wykonanie prac remontowych w kuchni i pomieszczeniu głównym, remont sceny, zakup wyposażenia, modernizacja infrastruktury na zewnątrz budynku. Koszt – 100 tys. zł.

OBSZAR – 3 (Smoczka, Smoczka I)

10. Ogrodzenie boiska Klubu Sportowego Smoczanka – odgrodzenie płyty głównej boiska piłkarskiego od pozostałych boisk, co pozwoli na ich swobodne wykorzystanie przez mieszkańców. Koszt – 100 tys. zł. 

29. Osiedlowy plac zabaw dla dzieci przy ul. Wyszyńskiego – budowa niewielkiego placu zabaw z podstawowymi urządzeniami zabawowymi w sąsiedztwie bloku przy ul. Wyszyńskiego 5. Koszt – 100 tys. zł. 

54. Doposażenie siłowni na zewnątrz –  wykonanie chodnika i montaż oświetlenia poprawiającego dostęp do siłowni zewnętrznej przy ul. Wolności (naprzeciwko sklepu Orzech). Koszt – 100 tys. zł. 

OBSZAR – 4 (Kilińskiego, Kościuszki)

28. Wymiana dachu w schronisku dla zwierząt „Pies i kot” w Mielcu – wykonanie projektu i remont dwuspadowego dachu na budynku schroniska. Koszt – 100 tys. zł.

45. Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Za murem” biegnąca od ronda Deptuły do ul. Wiejskiej – instalacja ledowych lamp parkowych. Koszt – 100 tys. zł. 

OBSZAR – 5 (Kopernika, Kusocińskiego)

11. Montaż oświetlenia 5 lamp ulicznych przy ul. Łukasiewicza – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez oświetlenie terenu przy ul. Łukasiewicza 1-3. Koszt – 55 tys. zł. 

12. Sokoły, wrony, gawrony „Plaga”- wynajęcie sokolnika, który przegoni gawrony, kawki i wrony zakłócające spokój mieszkańców osiedla Kusocińskiego i zanieczyszczające chodniki i altany śmietnikowe. Koszt – 60 tys. zł 

17. Biało-niebieski festyn rodzinny – organizacja na asfaltowych boiskach przy ul. Solskiego festynu rodzinnego w formie wesołego miasteczka (dmuchańce, mała gastronomia). Koszt – 50 tys. zł. 

32. Modernizacja ulicy wjazdowej do altany śmietnikowej i garaży przy ulicy Biernackiego 8 – wymiana istniejącej „trylinki” na kostkę brukową. Koszt – 100 tys. zł.  

39. Strefa ćwiczeń na wolnym powietrzu – instalacja na terenach sportowo-rekreacyjnych MOSiR przy ul. Solskiego urządzeń do ćwiczeń typu street workout wraz z elementami małej architektury. Koszt – 98 tys. zł. 

52. Skwer „Pod Kasztanami” przy ulicy Kusocińskiego – zagospodarowanie terenu obok treningowego boiska piłkarskiego MOSiR przez nasadzenie kolejnych drzew, krzewów, budowa alejki spacerowej z ławkami oraz instalacja zestawu zabawowego dla dzieci. Koszt – 99 tys. zł. 

OBSZAR – 6 (Rzochów, Wojsław) 

5. Budowa siłowni zewnętrznej w Rzochowie – instalacja urządzeń do ćwiczeń wraz z zagospodarowaniem terenu np. montażem ławek (mała architektura) Koszt – 100 tys. zł.

16. Siłownia zewnętrzna na osiedlu Wojsław – rozbudowa placu zabaw przy ul. Witosa o urządzenia do ćwiczeń fizycznych. Koszt – 50 tys. zł.

OBSZAR -7 (Dziubków, Szafera)

14. Rozbudowa monitoringu miejskiego na ulicy Szafera – montaż trzech kamer obrotowych w rejonie ulic Chałubińskiego, Raciborskiego i Szafera. Koszt – 50 tys. zł.   

19. Budowa skweru do gier i rekreacji wraz ze smart ławką – instalacja stołów do gier w plenerze, leżaków, elementów małej architektury, nasadzenia kwiatów i zieleni oraz montaż tzw. smart ławki. Koszt – 100 tys. zł. 

OBSZAR – 8 (Kazimierza Wielkiego, Wolności) 

25. Bezpieczni piesi, poprawa bezpieczeństwa pieszych przy ul. Kazimierza Wielkiego i Parkowej – montaż 4 wysp zwalniających wraz z doświetleniem istniejących przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych. Koszt – 58 tys. zł. 

 43. Oświetlenie alejki w lasku między ulicami Wolności i Parkową – wykonanie oświetlenia w postaci 11 parkowych lamp ledowych wzdłuż alejki w lasku między ul. Piaskową, Korczka i Wolności. Koszt – 80 tys. zł.  

50. UFO 2, Uśmiechnięty Festyn Osiedlowy z przytupem – organizacja na placu UFO festynu rodzinnego z poczęstunkiem i potańcówką. Koszt – 20 tys. zł. 

OBSZAR – 9 (Niepodległości, Żeromskiego)

15. Zielona rewitalizacja parku wokół rzeźby „Radość z życia” przy ul. Chopina – montaż oświetlenia, monitoringu i nasadzenia krzewów oraz zieleni wokół rzeźby „Radość życia”. Koszt – 17 tys. zł.  

40. Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr. 7 –  wymiana starego ogrodzenia PM nr 7 przy ul. Pułaskiego 3 na nowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Koszt – 83 tys. zł. 

55. Rewitalizacja zieleni przy bloku Kędziora 1 – nasadzenia zieleni wraz z uporządkowaniem terenu, montaż ławek wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Koszt – 17 tys. zł. 

Lista projektów niedopuszczonych do głosowania (14)

1.Miejsc w Mielcu nie ma, wiewiórki w mieście głodne(ogólnomiejski)

6.Rozbudowa placu zabaw przy SP 11 (lokalny)

20.Peret rozdaje, 500 darmowych rowerów, 100 deskorolek, i 100 hulajnóg dla mieszkańców Mielca (ogólnomiejski)

21.Angel Gaming Hause (ogólnomiejski)

23.Siatkówka plażowa, budowa boiska do siatkówki plażowej, plac zabaw UFO (lokalny)

24.Usiądź – odetchnij, budowa tężni przy ulicy Kazimierza Wielkiego (ogólnomiejski)

27.Lodowisko, rolkowisko, boisko w Mielcu (ogólnomiejski)

33.Ekologicznie przeciwko komarom, montaż budek lęgowych dla ptaków owadożernych (lokalny)

35.Modernizacja ścieżki rowerowej Szafera (ogólnomiejski)

36. Wisłocki las lęgowy (ogólnomiejski)

37.Iskra wraca na niebo (ogólnomiejski)

51.Ścieżka pieszo-rowerowa na wale Wisłoki (ogólnomiejski)

53.Modernizacja placu zabaw Dąbrówki 15 (lokalny)

59.Aktywny plac zabaw na Górce Cyranowskiej (lokalny)

Projekt wycofany (1):

18.Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią na bulwarach

PODSUMOWANIE:

Zgłoszone projekty: 62

– ogólnomiejskie 32

– lokalne  30

Dopuszczone projekty:  47

– ogólnomiejskie 22

– lokalne 25

Odrzucone projekty: 14

Wycofane projekty: 1

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button