Biznes i inwestycjePowiat i gminaWiadomości

Kanalizacja priorytetem gminy

Reklama

Rok 2017 okazał się rekordowy pod względem rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej Gminy Mielec. Prawie 22 kilometry nowej sieci kanalizacyjnej, 9 nowych przepompowni to inwestycje, jakie znacząco wpłyną na poprawę komfortu życia mieszkańców oraz uatrakcyjnią tereny przeznaczone pod zabudowę.

– Od początku mojej kadencji szczególny nacisk położyłem na rozbudowę gminnej sieci kanalizacyjnej. Bardzo dobrze znany jest mi temat związany z przydomowymi szambami i nieprzyjemnymi obowiązkami związanymi z ich użytkowaniem i opróżnianiem. Uważam, że w XXI wieku takich utrudnień powinno być jak najmniej dlatego sukcesywnie co roku przyłączamy kolejne obszary Gminy do sieci kanalizacyjnej – przekazuje Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec.

Tegoroczne inwestycje zaplanowane zostały głównie w miejscowościach gminnych przylegających do rzeki Wisłoki. W Woli Mieleckiej i Rzędzianowicach prace dobiegają już końca, natomiast w Podleszanach kontynuowane będą do listopada 2018 roku. Koszt modernizacji sieci kanalizacyjnej w samym tylko 2017 roku to ponad 3,2 miliona złotych. – Inwestycje te nie należą do najtańszych, jednak korzystamy z każdej możliwej okazji uzyskania dofinansowań ze środków zewnętrznych. W październiku udało nam się podpisać umowę w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich, dzięki której część z tych kosztów będzie zrefundowana. Dodać należy również, że procedury związane z wykonaniem kanalizacji są bardzo praco – i czasochłonne. Zabezpieczenie środków finansowych, przygotowanie dokumentacji projektowej, zgody na wejście w teren, znalezienie lokalizacji dla przepompowni, wybór wykonawcy to tylko cześć procedur, jakie musimy wykonać przed wejściem w teren. Niejednokrotnie uzgodnienie przebiegu trasy kanalizacji po działkach prywatnych wymaga przekonania mieszkańców co do zasadności tych rozwiązań. Niemniej jednak cierpliwość i sztuka negocjacji pozwalają wypracować rozwiązania optymalne dostosowane do potrzeb mieszkańców – dodaje Wójt Józef Piątek

Budowa kanalizacji sanitarnej w Podleszanach

Reklama
 • sieć kanalizacji grawitacyjnej o średnicy 200 mm o łącznej długości 8161 m
 • sieć kanalizacji ciśnieniowej o średnicy 140 mm o łącznej długości 1224 m
 • sieć kanalizacji ciśnieniowej o średnicy 110 mm o łącznej długości 123 m
 • sieć kanalizacji ciśnieniowej o średnicy 90 mm o łącznej długości 553 m
 • przepompownie ścieków 4 szt. – P1, P2, P3, P4.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka Etap II

 • kanalizacja sanitarna grawitacyjna o śr. 200 mm – 1065,60 m
 • kanalizacja sanitarna ciśnieniowa o średnicy 90 mm 247 m
 • budowa pompowni ścieków o wydajności Qśr d= 9,20 m3/d
 • remont pompowni P3 – wymiana zbiornika o wyd. 72m3/h

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5

 • kanalizacja sanitarna grawitacyjna o śr. 200 mm – 7900 m
 • kanalizacja sanitarna ciśnieniowa o śr. 75mm – 76 m
 • kanalizacja sanitarna ciśnieniowa o śr. 90 mm – 2293 m
 • przepompownie ścieków 5 szt.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button