Biznes i inwestycje

Największa inwestycja w toku

Trwa budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Radomyśl Wielki w miejscowościach Dąbrówka Wisłocka, Dulcza Wielka, Ruda i Żarówka. Z kolei w Pniu i w Dulczy Małej (w części wsi), a także…

Czytaj więcej »

Śnieżka laureatem „Podkarpackiej NagrodyGospodarczej” 2019

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA została uhonorowana przez kapitułę konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza” statuetką w kategorii dużych firm. Nagrody te są przyznawane najlepszym i najdynamiczniej rozwijającym się firmom w regionie.…

Czytaj więcej »

Świąteczna atmosfera w Mielcu

Setki lampek rozświetli mieleckie ulice i nada miastu świąteczny charakter. 263 świątecznych dekoracji W tym roku na ulicach miasta zamontowanych zostanie około 263…

Czytaj więcej »
Reklama

MTB Trails Mielec

17.11 br o godzinie 10.00 zostanie otwarta pierwsza pętlanowo powstającego kompleksu ścieżek „MTB Trails Mielec”, na wzór tras utworzonych głównie w górach, miedzy innymi: w Kasinie, Świeradowie- Zdroju, Bielsko- Białej…

Czytaj więcej »

4 kandydatów na stanowisko dyrektora pogotowia w Mielcu

Zakończył się nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu. Zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu kandydaci ubiegający się o to stanowisko mieli…

Czytaj więcej »

Inauguracja działalności „Żółtej” Biblioteki

Czytaj więcej »
Reklama

Jest dofinansowanie na przebudowę ul. Przemysłowej

Z nieskrywaną radością Urząd Miejski w Mielcu przyjął informację od Wojewody Podkarpackiego, dotyczącą otrzymania dofinansowania na przebudowę ul. Przemysłowej.  Wsparcie finansowe przyspieszy prace remontowe i z pewnością usprawni realizację tego jakże ważnego dla wszystkich mieszkańców przedsięwzięcia. Na projekt pn. Przebudowa ul. Przemysłowej – drogi gminnej w Mielcu wraz z przebudową skrzyżowania typu „małe rondo” z ul. Wojska Polskiego, mielecki magistrat otrzyma aż 3 263 373 zł dofinansowania. Już w najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy, a prace remontowe rozpoczną się jeszcze w tym roku. Maksymalny czas trwania remontu to 12 miesięcy. Łączny koszt inwestycji to 6 526 746 zł.  

Czytaj więcej »

Koniec pierwszego etapu

Zakończył się pierwszy etap remontu drogi powiatowej nr 1 161R relacji Tuszów Narodowy – Chorzelów. W ramach tego etapu od chorzelowskiego kościoła…

Czytaj więcej »

Nowe, lepsze drogi w Gminie Mielec

Zakończono remont, przebudowę zaplanowanych na 2019 rok dróg gminnych. W miejscowościach Szydłowiec, Wola Mielecka, Złotniki, Rzędzianowice, Chorzelów pojawiły się nowe nawierzchnie bitumiczne…

Czytaj więcej »

Porozumienie partnerskie

Starostwo Powiatowe w Mielcu podpisało umowę z Polskimi Zakładami Lotniczymi porozumienie dotyczące współpracy w zakresie objęcia patronatem klasy w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu o kierunku Technik mechanik lotniczy.   Jak zgodnie zauważają sygnatariusze umowy, współczesny rynek pracy stawia przed młodymi ludźmi wiele wyzwań. Bardzo często wiedza zdobyta na drodze edukacji szkolnej okazuje się niewystarczająca w wykonywanym zawodzie.  Objęcie patronatem przez PZL Mielec klasy Technik mechanik lotniczy, to przykład szerszej i bardziej efektywnej współpracy szkolnictwa zawodowego z przemysłem. Dzięki niej uczniowie zyskają specjalistyczną wiedzę, dodatkowe kompetencje i  umiejętności zawodowe przydatne w przemyśle lotniczym, w szczególności w PZL Mielec. Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu obejmą patronat nad klasą w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu o kierunku Technik Mechanik Lotniczy.  W ramach niniejszego Porozumienia PZL Mielec włączy się w proces dokształcania nauczycieli szkolnictwa zawodowego poprzez organizację wizyt studyjnych w PZL Mielec, a także organizację wykładów prowadzonych przez specjalistów z PZL Mielec. Umowa przewiduje również konsultowanie programu nauczania przez inżynierów PZL Mielec i ich włączanie się w prowadzenie zajęć. Dla najlepszych 3 uczniów z najwyższą średnią z przedmiotów zawodowych i ścisłych ufundowanie zostaną stypendia naukowe. Firma stosować będzie pierwszeństwo zatrudnienia absolwentów z najwyższymi ocenami i umożliwi im kontynuację nauki na studiach zaocznych. W ramach tego innowacyjnego na mieleckim rynku oświatowym projektu przewidziana jest także współpraca nad nowatorskim system organizacji praktyk zawodowych. Polegać on będzie na łączeniu obserwacji procesów produkcyjnych w PZL Mielec i  nauki praktycznej w laboratoriach RCTNTW CKPiDN.  Powiat Mielecki i Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu oraz Zespół Szkół Technicznych w Mielcu przeprowadzenie rekrutację uczniów do klasy patronackiej w roku szkolnym 2019/2020. Ponadto zapewnia dobór kadry o wysokich kwalifikacjach do prowadzenia zajęć w klasie objętej patronatem. W wyniku podpisanej umowy dostosowany zostanie również program nauczania w klasie patronackiej do potrzeb PZL Mielec, zgodnie jednak obowiązującą podstawą programową. Zajęcia z przedmiotów zawodowych realizowane będą w nowoczesnych laboratoriach i pracowniach w RCTNTW – CKPiDN. 

Czytaj więcej »

Podstacja w Radomyślu Wielkim odnowiona

Ratownicy mieleckiego Pogotowia Ratunkowego pracujący w podstacji Radomyśl Wielki od dawna nie kryli, że w miejscu ich dyżurowania – w budynku Przychodni w Radomyślu Wielkim, przydałby się…

Czytaj więcej »

Drogi Czajkowej i Grochowem

Promesa na drogi dla gminy Tuszów Narodowy w kwocie 1 338 831 zł,  z Funduszu Dróg Samorządowych wręczona przez wojewodę podkarpacką  pozwoli wykonać drogi…

Czytaj więcej »

Niskie dofinansowanie dla szpitala

Jak informuje Józef Więcław, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Mielcu, lecznica otrzymała 53 700 złotych na pokrycie kosztów funkcjonowania w 2019 roku. Jest to kwota symboliczna,…

Czytaj więcej »

Zakończona kolejna inwestycja drogowa w Powiecie Mieleckim

 Zakończony został remont kolejnego odcinka drogowego na terenie Powiatu Mieleckiego.    Tym razem poprawiona została nawierzchnia na odcinku drogi powiatowej nr 1 713R w miejscowości Grochowe II na odcinku o długości 375 metrów. W ramach tej inwestycji wykonany został również chodnik na tej samej długości.  – To była bardzo ważna inwestycja, głównie z powodu zwiększenia bezpieczeństwa dla okolicznych mieszkańców – ocenił Stanisław Lonczak, Starosta Mielecki.  – Wyremontowany odcinek stanowił poważne zagrożenie ze względu na konfigurację drogi. Wiele osób z przyległych miejscowości dojeżdża nią do pracy na terenie mieleckiej strefy, a to z kolei  stanowiło spore niebezpieczeństwo dla okolicznych mieszkańców. Mam nadzieją, że teraz będą się czuć bezpieczniejsi – dodał Starosta.  Realizacja inwestycji była możliwa dzięki zawartemu porozumieniu o jej realizacji z Gminą Tuszów Narodowy. Łączny koszt – 503.630,88 złotych oba samorządy – starostwo i gmina – pokryły po połowie.  Wykonawcą prac było konsorcjum firm: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., (lider) oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” T. Wojtas z Piaseczna (partner).   

Czytaj więcej »

Minister w mieleckim szpitalu

Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości potwierdził dziś (26.IX) osobiście, podczas wizyty w mieleckim szpitalu przyznanie mu środków na zakup nowego ultrasonografu z Funduszu Sprawiedliwości. Przypomnijmy, podczas sierpniowej wizyty ministra w mieleckiej lecznicy,  podczas spotkania ze starostą mieleckim Stanisławem Lonczakiem oraz dyrektorem szpitala Józefem  Więcławem ustalono, że najbardziej pilnym zakupem powinien być nowy ultrasonograf, sprzęt szczególnie ważny dla trafnego diagnozowania ofiar wypadków.  Minister zadeklarował wsparcie finansowe z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Wówczas była mowa o kwocie 250 tysięcy złotych. Ostatecznie minister „przywiózł” do Mielca 386 tysięcy. Podczas spotkania obecni byli również lekarze mieleckiej lecznicy, którzy poza wyrazami uznania dla operatywności ministra zgłaszali mu również problemy, z jakimi borykają się na co dzień. Między innym chodziło o problemy finansowe chirurgii naczyniowej i oddziału zakaźnego, które już teraz wyczerpały swoje roczne limity, a prowadząc nadal swoją działalność pogrążają finansowo jeszcze bardziej mielecki szpital. Minister M. Warchoł zadeklarował, ze jeszcze tego samego dnia porozmawia w tych sprawach z ministrem zdrowia. Starosta i dyrektor szpitala podziękowali zarówno ministrowi za udzielone wsparcie, jak również Kacprowi Głazowi, radnemu powiatowemu, który zainicjował pomysł zorganizowania pomocy rzeczowej dla szpitala. Już wkrótce uruchomiona zostanie procedura przetargowa, mająca wyłonić dostawcę nowego ultrasonografu. Nowy sprzęt powinien pojawić się w mieleckim szpitalu jeszcze w tym roku. Fundusz Sprawiedliwości – jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym przestępstwem. Jedną z form wsparcia Funduszu jest szeroko rozumiana rehabilitacja pokrzywdzonych, w ramach której możliwy jest także zakup sprzętu medycznego.   

Czytaj więcej »

Promesy dla gminy Mielec

Promesy dla gminy Mielec 536 000,00 zł to wysokość dotacji przyznana gminie Mielec z przeznaczeniem na remont infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski, które…

Czytaj więcej »

Odebrano nową drogę w Jaślanach

  Dotacja na drogi gminne nr 103604R oraz nr 103605R w Jaślanach w kwocie 839 873,00 zł, która zasiliła budżet gminy pozwoliła na przebudowę dróg gminnych w msc. Jaślany na długości około 1,94 km.  Gmina Tuszów Narodowy w roku bieżącym otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „ Przebudowa dróg gminnych nr 10 3605R Jaślany – przez wieś w km 0+002,75-0+505,65 oraz nr 10 3604R Jaślany – Paprótnia w km 1+040,10-2+482,60 wraz z przebudową istniejącego chodnika, odwodnienia i skrzyżowań z drogą powiatową nr  1 137R w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Jaślany”. Wartość inwestycji wyniosła ogółem: 1 667 246,22 zł Na powyższą inwestycję z Funduszu Dróg Samorządowych Gmina Tuszów Narodowy otrzymała  839 873,00 zł.  W ramach zadania nowa nawierzchnia asfaltowa powstała na długości około 1,94 km. Oprócz dróg przebudowany został również chodnik na długości 1,76 km, który zlokalizowany jest w bezpośrednim kontakcie z ww. drogami. Zyskał on nawierzchnię z betonu asfaltowego wzbogaconego barwnikiem. Ponadto przebudowie uległy skrzyżowania z drogą powiatową nr 1 137R, oraz zamontowano nowe oznakowanie na całym odcinku inwestycji Odbiór całej inwestycji przez komisję miał miejsce dnia 29 lipca 2019r. na placu budowy. W związku z powyższym droga została przekazana do użytku.  

Czytaj więcej »

Basen Zdrojowy w Latoszynie oficjalnie otwarty.

15 września 2019 r. miało miejsce Uroczyste Otwarcie Basenu Uzdrowiskowego w Latoszynie, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –…

Czytaj więcej »
Back to top button
Zamknij
Zamknij