Dział prawnikPolecaneWiadomości

Kiedy spadkobierca może być uznany za niegodnego dziedziczenia?

Reklama

Do redakcji napisała czytelniczka opisując rodzinną historię, Jej brat oszukał ojca na dużą sumę pieniędzy, za co został następnie skazany. Ojciec czytelniczki zmarł 6 miesięcy temu. Obecnie przed sądem toczy się postępowanie mające na celu ustalenie spadkobierców po zmarłym ojcu. Czy brat który dopuścił się przestępstwa wobec ojca może po nim dziedziczyć spadek? Czy czytelniczka ma możliwość pozbawienia brata prawa do spadku? Zmarły ojciec nie pozostawił żadnego testamentu.

W pierwszej kolejności należy poinformować, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dziedziczenie może nastąpić na podstawie testamentu, a gdy testament nie został sporządzony, na podstawie ustawy.

W niektórych sytuacjach spadkobierca z uwagi na swój stosunek do zmarłego lub zachowanie wobec niego może zostać uznany za niegodnego dziedziczenia. Może tak się zdarzyć w razie:

– popełnienia ciężkiego przestępstwa przeciwko zmarłemu (spadkodawcy), w szczególności przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, czci i nietykalności cielesnej. Orzecznictwo sądów dopuszcza także, że może to być przestępstwo przeciwko mieniu spadkodawcy (do których należy zaliczyć przestępstwo oszustwa).

Reklama

podstępnego lub za pomocą groźby nakłonienia spadkodawcy do sporządzenia lub odwołania testamentu lub przeszkodzenie mu w taki sposób w jego sporządzeniu (np. zagrożenie że w razie sporządzenia testamentu zrobi się krzywdę osobie najbliższej zmarłego, wykorzystanie braku wiedzy i wprowadzenie w błąd zmarłego w celu sporządzenia testamentu określonej treści)

umyślne ukrycie lub zniszczenie testamentu, podrobienie lub przerobienie testamentu, lub świadome skorzystanie z testamentu podrobionego lub przerobionego.

W razie uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia traktuje się go jakby nie dożył otwarcia spadku, tzn. że nie bierze się go pod uwagę przy ustalaniu spadkobierców. W sytuacji gdy osoba niegodna dziedziczenia posiada dzieci, wstąpią one w jego miejsce i to one będą dziedziczyły po zmarłym.

W opisanej przez czytelniczkę sytuacji konieczne jest złożenie do sądu pozwu przeciwko bratu o uznanie go za niegodnego dziedziczenia. Nie jest możliwe dokonanie tego w obecnie toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie w zależności od wartości spadku, sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego (gdy wartość spadku nie przekracza 75.000 zł) lub sąd okręgowy (gdy wartość spadku przekracza 75.000 zł). W razie złożenia pozwu przeciwko bratu, trwająca obecnie sprawa o powinna zostać zawieszona do czasu rozstrzygnięcia sprawy o uznanie za niegodnego dziedziczenia.

Reklama

Z żądaniem uznania za niegodnego dziedziczenia należy wystąpić w ciągu roku od uzyskania informacji o przyczynie niegodności, jednak nie później niż przed upływem 3 lat od śmierci spadkodawcy.

Adwokat Bartosz Rybak

Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartosz Rybak

http://www.adwokatrybak.pl

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button