EdukacjaMiastoWiadomości

Klasa wojskowa z mieleckiego Elektryka na szkoleniu w Dębicy

Reklama

Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego (popularny Elektryk) w roku szkolnym 2018/2019 znalazł się w gronie 100 szkół z całej Polski realizujących pilotażowy program koordynowany przez Biuro do Spraw Proobronnych.

Pierwszą, która realizuje ten program w Elektryku jest klasa 3A technikum elektronicznego.

W dniu 18.10.2018 r. klasa 3A wraz z nauczycielem edukacji dla bezpieczeństwa, podstaw wojskowości i wychowania fizycznego – Romanem Gruszeckim przebywała na kolejnym jednodniowym szkoleniu w Dębickiej Jednostce.

Realizacja rozpoczętego programu będzie wspierana kompleksowo przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W ramach ,,Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Certyfikowane Piony Wojskowych Klas Mundurowych – zwanego pilotażowym programem MON”, Elektryk podpisał współpracę z 3 Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej im. płk Łukasza Cieplińskiego w Dębicy. Program trwa 1,5 roku i obejmuje całą przedostatnią (3klasę) i pierwsze półrocze ostatniej (4 klasy) technikum. W czasie wakacji, po zakończeniu nauki szkolnej – dla absolwentów ochotników, którzy potwierdzą w ramach kwalifikacji wojskowej zdolność do czynnej służby wojskowej, odbędzie się krótkotrwałe szkolenie wojskowe zakończone złożeniem przysięgi wojskowej.

Reklama

Przedmiot Edukacja wojskowa jest nowatorskim rozwiązaniem programowym, organizacyjnym i metodycznym, poszerzającym ofertę edukacyjną uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie zainteresowanych takimi zagadnieniami i ścieżkami rozwoju zawodowego jak:

– zawodowa służba wojskowa,

– terytorialna służba wojskowa,

– zasilenie zasobów rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP.

Reklama

Zdjęcia i tekst: Roman Gruszecki

Reklama

Zobacz także

Back to top button