Powiat i gminaWiadomości

Kolejna inwestycja oświetlenia ulicznego w Padwi Narodowej

Reklama

Dobiegają końca prace związane z wykonaniem oświetlenia ulicznego w miejscowości Padew Narodowa – osiedle Polska Wieś, tj. na ul. Jaśminowej, Bursztynowej i Wrzosowej.

Realizacja zadania wynosić będzie 29 889,00 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Padew Narodowa w wysokości 16 000,00 zł. Pozostała kwota na ten cel pochodzić będzie z budżetu gminy. Na przedmiotową inwestycje została opracowana w 2015 r., dokumentacja projektowa za kwotę 4000,00 zł. Łączna wartości inwestycji wyniesie 33 889,00 zł.

Ponadto prowadzone są prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia parku rehabilitacji siłowej i boiska sportowego w miejscowości Piechoty, drogi gminnej na cmentarz w miejscowości Zachwiejów. W roku bieżącym zostanie również zrealizowana inwestycja oświetlania ulicznego w miejscowości Przykop, na którą to inwestycję w roku ubiegłym została opracowana dokumentacja projektowa.

W/w inwestycje oświetlenia ulicznego prowadzone są na terenie naszej gminy w celu podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button