Powiat i gminaWiadomości

Kolejne duże inwestycje w Gminie Padew Narodowa

Reklama

Podczas planowania w roku ubiegłym budżetu na 2017 r., Wójt Gminy Padew Narodowa Robert Pluta wraz z Radnymi Rady Gminy zdecydowali, że jedną z ważniejszych inwestycji jaką trzeba przeprowadzić w nadchodzącym roku, będzie budowa brakujących dróg asfaltowych do posesji. To dzięki opracowanemu kilka lat temu projektowi rewitalizacji dróg gminnych wewnętrznych, udało się sprawnie wyznaczyć priorytetowe drogi do remontu w roku bieżącym.

Dzięki zaplanowanym w roku ubiegłym środkom finansowym, już dziś trwają prace remontowe na drodze gminnej w miejscowości Piechoty i Babule. Wartość tych dwóch zadań wynosić będzie 285 855,55 zł. W najbliższym czasie rozpoczną się prace w miejscowości Padew Narodowa na ul. Wrzosowej osiedle Polska Wieś, w miejscowości Wojków na drodze tzw. „ Zagonie” oraz w miejscowości Pierzchne. – Wartość powyższych zadań wyniesie 718 848,74 zł

W najbliższych dniach zostanie rozstrzygnięty kolejny przetarg na budowę dróg asfaltowych w miejscowości Rożniaty oraz w miejscowości Kębłów. Realizacja tych zadań została poprzedzona opracowaniem dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem odpowiednich uzgodnień i pozwoleń.

Po otwarciu ostatniego przetargu zostanie przeprowadzona analiza finansowa, która pozwoli ocenić czy są możliwości finansowe, na realizacje kolejnych inwestycji drogowych na terenie Gminy Padew Narodowa, w roku bieżącym. Warto wspomnieć, że wszystkie zadania drogowe są realizowane ze środków własnych Gminy Padew Narodowa. Łączna wartość inwestycji drogowych, na które zostały już przygotowane umowy z wykonawcą wynosić będzie 1 004 704,29 zł

Reklama

Mimo prowadzonych dużych inwestycji drogowych Gmina Padew Narodowa nie zapomina o istniejących drogach asfaltowych, które również wymagają remontu. W ostatnim czasie została zabezpieczona nawierzchnia asfaltowa na ul. Złotej i ul. Miłej w miejscowości Padew Narodowa, przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych. Niepodjęcie odpowiednich działań w celu zabezpieczenia znacznych spękań nawierzchni bitumicznej na w/w ulicach może być przyczyną rezygnacji z nowych inwestycji drogowych w celu ratowania – odtworzenia istniejącej nawierzchni.

W związku z prowadzonymi robotami drogowymi, lub pracami, które rozpoczną się w najbliższym czasie, prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość w utrudnieniach, jakie mogą wystąpić na drogach gminnych.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button