MiastoPowiat i gminaWiadomości

Kolejne obrady Rady Powiatu Mieleckiego

Reklama

XXXIX Sesja Rady Powiatu Mieleckiego odbędzie się w dniu 7 lutego 2018r. o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu (Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania) przy ul. Wojska Polskiego 2 b.

Tematyka Obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

 2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

  Reklama
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego
  na 2018 rok.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
  i placówek oświatowych publicznych oraz  niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania
  i wykorzystania udzielonej dotacji.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (IV) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych.

  Reklama
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Mieleckiego za 2017 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Mieleckiego na 2018 rok.

 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Mielecki.

 10. Informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZ w Mielcu składana na podstawie § 16 Uchwały Nr XXXVII/303/2014 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Mielecki.

 11. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

Przewodniczący

Rady Powiatu Mieleckiego

Henryk Niedbała

Reklama

Zobacz także

Jeden komentarz

 1. Rady, obrady, założenia, odłożenia, przełożenia i tak dalej …. ooch. Jak dobrze wrócić do domu. Ten region to jakaś enklawa i kraina szczęśliwości. Niestety, nos na kwintę, przegraliśmy wojnę medialną o wizerunek naszego kraju w Europie. Ameryki nie wspominam, bo to równa się cały świat dla Polaka. Nie chcemy być utożsamiani z holokaustem, bo również jesteśmy ofiarami nazistów. Gorący temat sporu z Izraelem jest elementem wojny hybrydowej, roszczenia postępują. Hejtują nas dziennikarze co ułatwia nagonkę z innych stacji TV w Europie. Atak na ukraińskich nazistów okupantów w niemieckich mundurach przyniósł dzisiaj odzew w postaci wsparcia polskiego stanowiska za strony prezydenta Ukrainy. Jest również pozytywna reakcja z Francji i informacja z Izraela o odwołaniu ambasadora. W naszym mieście tematu ważnego konfliktu dyplomatycznego w ogóle nie odnotowano, ale zablokowano niektóre konta na portalach społecznościowych /korso, hej mielec/, zrobiono zadymę Kronobylem i podjęto próbę usunięcia prezydenta ze stanowiska. Już mamy efekty, W mediach pojawił się radny i były v/ce prezydent Mieczysław Wdowiarz. To on, wspierany przez tak zwaną żydomasonerię ma zamiar przejąć władzę w mieście. Informuję jednocześnie, że wprowadzono w obieg nowy termin poganokatolik i trzeba liczyć się z konfliktem na tle religijnym.

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button