MiastoPolecanePowiat i gminaRegionWażne informacjeWiadomości

Komunikat Starosty Mieleckiego z dnia 13 marca 2020 r.

Reklama

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Mieleckiego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 informuję: 

1. W budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec od dnia 16 marca 2020 r. sprawy załatwiane będą telefonicznie pod nr. tel. (17) 78 00 500, drogą pocztowąlub poprzez e-PUAP z wykorzystaniem formularza pismo ogólne do Urzędu oraz pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobiście za uprzednim zgłoszeniem telefonicznym i umówieniem terminu spotkania.

Składanie dokumentów odbywa się w Punkcie Podawczym znajdującym się na parterze Urzędu w godz. od 8.00-11.00. 

Reklama

2.Interesanci umówieni telefonicznie będą wpuszczani do budynku przez portiera po uzyskaniu  informacji –  kto?, do kogo?, i w jakim celu przybył? Następnie, zejdzie do nich pracownik danego wydziału/instytucji. 

3. Kontakt z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Mielcu mającym siedzibę w Starostwie Powiatowym w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6, będzie odbywał się wyłącznie telefoniczne pod nr tel. (17) 788 62 00, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poprzez e-PUAP oraz pod adresem e-mail: biuro@pinb.mielec.pl

4. W budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul Sękowskiego 2b, 39-300 Mielec, w którym mieści się Wydział Komunikacji od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania obsługa stron będzie się odbywać po wcześniejszej rejestracji telefonicznej na wyznaczoną godzinę w danym dniu. Rezerwacji telefonicznej można dokonać pod numerami telefonów:

(17) 78 00 424

Reklama

Dotychczasowy bilet „A”:− sprawy rejestracji pojazdów.

Rezerwacja internetowa pozostaje bez zmian.

Dotychczasowy bilet „B”:− wyrejestrowanie pojazdu,− zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu,− wtórnik tablicy,− dodatkowa tablica rejestracyjna,− zaświadczenia.

(17) 78 00 447 Dotychczasowy bilet „C”:− odbiór stałych dowodów rejestracyjnych,− wpisanie adnotacji „HAK, „GAZ”, „VAT”,− dopisanie i wykreślenie współwłaściciela,− wtórnik nalepki kontrolnej.

Zaleca się by odbiór stałych dowodów rejestracyjnych oraz złożenie zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu odbywało się drogą pocztową po wcześniejszym przesłaniu na adres Starostwa odpowiednich dokumentów oraz wskazania zwrotnego adresu korespondencyjnego. 

(17) 78 00 430 Dotychczasowy bilet „D” w sprawach:− odbioru dokumentu prawa jazdy,− złożenia wniosku o wydanie dokumentu prawa jazdy,− odbioru dokumentu po zatrzymaniu/cofnięciu uprawnień kierowcy,− wydania skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,− wydania profilu kandydata na kierowcę,− złożenie wniosku i odbiór pozwolenia na pojazdy uprzywilejowane i prawo jazdy międzynarodowe.

5Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przy ul. Sękowskiego 2 b w Mielcu w dniach 16.03.2020 do 27.03.2020r. odwołuje wszystkie planowane wizyty, warsztaty oraz wszelkie terapie indywidualne. Sekretariat Poradni będzie otwarty od godz. 8.00 do 11.00. 

6. W Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej porady będą udzielane jedynie w formie telefonicznej:

PUNKT I – NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ – Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE” • Radomyśl Wielki: poniedziałek, piątek od 8:00 do 13:00, środa od 8:00 do 13:30, tel. 014 686 50 77,• Przecław: wtorek, czwartek od 8:00 do 13:00,– tel. 513 877 323 lub tel. 505 239 554.

PUNKT II – NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO – Fundacja „MASZ PRAWO”• Padew Narodowa: wtorek, piątek od 14:00 do 19:00, środa od 10:00 do 15:00, tel. 608 362 422• Wadowice Górne:, wtorek, czwartek od 8:00 do 13:00, tel. 531 568 465•  

PUNKT III – NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO – Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich Nowy Horyzont• Tuszów Narodowy: poniedziałek, środa, piątek od 8:00 do 14:00, tel. (17)7 774 37 24,• Gawłuszowice: wtorek, czwartek od 14:00 do 20:00, tel. 665 764 827

PUNKT IV: NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ – radcy prawni• Mielec: poniedziałek – piątek od 8:00 do 12:00, tel. (17) 780 05 58.

PUNKT V: NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ – adwokaci• Mielec: poniedziałek – piątek od 12:00 do 16:00, tel. (17) 780 05 58.•  

6. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Żeromskiego 34 w Mielcu informuje o odwołaniu posiedzeń składów orzekających zaplanowanych od dnia 16 marca 2020r. O nowym terminie komisji zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie.

7. Numery telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych Starostwa znajdują się na stronie powiat-mielecki.pl. w zakładce kontakt. Zachęcam do wykorzystywania alternatywnego sposobukomunikacji z urzędem: przez ePUAP, wysyłając pisma/wnioski przez pocztę elektroniczną: starostwo@powiat-mielecki.pl  lub telefonicznie.  

Starosta Mielecki mając na uwadze bieżącą ocenę stanu zagrożenia chorobą zakaźną COVID-19 (koronawirusem) w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Mieleckiego ipracowników Starostwa oraz konieczność podejmowania profilaktycznych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa apeluje do klientów/petentów Starostwa Powiatowego w Mielcu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Mieleckiego o dostosowanie się do powyższych wskazówek.

Starosta Powiatu Mieleckiego 

Stanisław Lonczak

Reklama

Zobacz także

Back to top button
Zamknij
Zamknij