Biznes i inwestycjeMiastoWażne informacjeWiadomości

Koniec z podtopieniami w centrum miasta. Urząd Miejski ogłosił ważny przetarg

Reklama

Urząd Miejski w Mielcu ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy układów retencji wód opadowych i roztopowych dla osiedli w centrum miasta.

Jest to początek realizacji planu kompleksowego rozwiązania problemu jaki od lat doskwiera mieszkańcom ulic Kochanowskiego, Solskiego, Staffa, Sikorskiego i Kusocińskiego.

Po ulewnych deszczach stają się one nieprzejezdne, tworzą się ogromne rozlewiska, dochodzi do podtopień piwnic w budynkach mieszkalnych i lokalach użyteczności publicznej. Straż Pożarna w takich sytuacjach ma pełne ręce roboty.

Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest udrożnienie niewydolnego systemu kanalizacji deszczowej. Powstająca dokumentacja będzie zawierać projekty budowy kanałów i zbiorników retencyjnych przy ulicy Solskiego, Kusocińskiego i Biernackiego.

Reklama

Do Starostwa Powiatowego w Mielcu złożono już wniosek o przystąpieniu do realizacji inwestycji „Przebudowy ulicy Kochanowskiego, ulicy Sikorskiego i ulicy Staffa w Mielcu wraz z przebudową skrzyżowań ulic przyległych i przebudową odwodnienia”.

Zakres tej inwestycji obejmuje:

  1.  budowę systemu retencji kanałowej wód opadowych wraz z przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń odprowadzających wody opadowe.
  2. przebudowę ulicy Kochanowskiego, części al. Niepodległości, ulicy Sikorskiego oraz części ulicy Staffa, polegającą na przebudowie/remoncie jezdni i skrzyżowań z drogami bocznymi, budowę zatok postojowych dla samochodów osobowych, przebudowę zatoki autobusowej, przebudowę i budowę chodników,
  3.  budowę/przebudowę oświetlenia ulicy Kochanowskiego.
  4.  budowę kanału technologicznego.
  5.  przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej nie związanej z drogami: gazową, wodno-kanalizacyjna, ciepłowniczą, energetyczną i telekomunikacyjną.

Projektowana inwestycja kompleksowo wychodzi naprzeciw postulatom mieszkańców ulicy Kochanowskiego, którzy oprócz problemu z odprowadzeniem wód opadowych od dawna sygnalizowali potrzebę zwiększenia liczby miejsc parkingowych w tej części miasta.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button