EdukacjaKalendariumKulturaMiastoPowiat i gminaRegionWiadomości

Konkurs – Artystyczne drogi do Niepodległości!

Reklama

Muzeum Regionalne SCK w Mielcu – Pałacyk Oborskich oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu zapraszają do udziału w konkursie Artystyczne drogi do Niepodległości.

Konkurs skierowany jest do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych i oraz III klas gimnazjów. Łączy w sobie wiedzę z kilku dziedzin: historii, języka polskiego oraz historii sztuki. Składa się z dwóch etapów: szkolnego oraz powiatowego.

Etap szkolny odbywa się w szkołach w terminie od 2 do 9 listopada 2018, której uczniowie zgłosili się do udziału w rozgrywce. Placówki zobowiązane są zgłosić swój udział do organizatorów konkursu.

Etap oraz finał powiatowy odbędzie się 14 listopada 2018 roku w Domu Kultury SCK przy al. Niepodległości 7 o godzinie 10.00.

Reklama

Wszelkie szczegółowe informacje na temat wymagań można uzyskać pod numerami telefonów: M. Głodzik, tel. 691 881 885, M. Stryczek, tel. 663 320 772.

Regulamin konkursu dostępny jest w załączniku.

Zachęcamy do udziału w konkursie

 

Reklama

Regulamin Konkursu

Artystyczne Drogi do Niepodległości”

z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

I. Organizatorzy:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu

 • Muzeum Regionalne Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu

II. Cele:

 • Upamiętnienie 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

 • Popularyzacja wiedzy o historii Polski
 • Rozbudzanie zainteresowań sztuką malarską
 • Kształcenie umiejętności interpretacji tekstów kultury
 • Budzenie poczucia tożsamości narodowej

III. Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs jest imprezą otwartą, skierowaną do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów klas III gimnazjów z powiatu mieleckiego.

 • Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym.

 • Etap szkolny przeprowadza placówka macierzysta w terminie 2 – 9 listopada 2018 r. Ma on formę pisemnego testu, składającego się z pytań otwartych i zamkniętych. Czas pracy z testem wynosi 45 minut. Test, opracowany przez nauczycieli I Licem Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu wraz z punktacją poszczególnych zadań, zostanie przesłany w formie elektronicznej 29 października 2018 r. na adres mailowy każdej ze szkół. Organizatorzy nie decydują o liczbie uczestników etapu szkolnego.

 • Każda szkoła może zgłosić do udziału w finale powiatowym konkursu nie więcej niż dwóch uczestników.

 • Etap powiatowy Konkursu ma formę pisemną i ustną:

część I to test pisemny, składający się z pytań otwartych i zamkniętych,

część II to dłuższa wypowiedź ustna na wylosowane pytanie, dotyczące interpretacji wybranego dzieła ikonograficznego – wykaz w punkcie VII regulaminu.

 • W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez kilku uczestników organizatorzy przewidują dogrywkę w formie dodatkowych pytań ustnych.

 • Konkurs zostanie przeprowadzony przez nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego, we współpracy z przedstawicielami Muzeum Regionalnego SCK w Mielcu.

 • Werdykt Jury konkursowego jest ostateczny.

 • Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu uczestników na etap powiatowy Konkursu.

IV. Terminy:

 • Etap szkolny: 2 – 9 listopada 2018 r. Każda szkoła przeprowadza go we własnej siedzibie.

 • Termin nadsyłania nazwisk laureatów etapu szkolnego (maks. 2 osoby) upływa 12 listopada 2018 r. Prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy: gosiastryczek@gmail.com Zgłoszenia należy dokonać na odpowiednim formularzu protokołu – załącznik nr 3.

 • Etap powiatowy: 14 listopada 2018 r. (środa), godz. 10.00. Finał odbędzie się w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu, al. Niepodległości 7.

 • Każdy uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest dostarczyć w dniu finału podpisaną przez siebie kartę zgłoszenia – załącznik nr 1 oraz podpisane przez prawnego opiekuna oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 2.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.

V. Nagrody:

 • Jury przyzna nagrody rzeczowe laureatom konkursu.

 • Wszyscy uczestnicy finału powiatowego otrzymają pamiątkowe upominki i dyplomy.

VI. Zakres tematyczny i literatura:

 • Zakres tematyczny konkursu:

1. Powstania narodowe:

 • kościuszkowskie i listopadowe (etap szkolny, część pisemna),
 • kościuszkowskie, listopadowe i styczniowe, sprawa polska w I wojnie światowej, odzyskanie niepodległości (etap powiatowy, część pisemna).

2. Znajomość wybranych źródeł (etap szkolny i powiatowy, część pisemna) – załącznik nr 4.

3. Znajomość wybranych utworów poetyckich (etap szkolny i powiatowy, część pisemna) – wykaz w punkcie VII regulaminu.

4. Znajomość wybranej ikonografii (etap powiatowy, część ustna) – wykaz w punkcie VII regulaminu.

 • Literatura:

1. Paweł Klint, Piotr Galik, Zrozumieć przeszłość. Część 2. Dzieje nowożytne. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony, Nowa Era – wybrane powstania

2. Piotr Galik, Zrozumieć przeszłość. Część 3. Lata 1815-39. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony, Nowa Era – wybrane powstania i sprawa polska w I wojnie światowej

VII. Wykaz dzieł malarskich i poetyckich:

 • Dzieła malarskie:

 1. Stanisław Kaczor Batowski, Wejście I Kompanii strzelców do Kielc 12 sierpnia 1914:

https://mnki.pl/pl/o_muzeum/zbiory_online/10,malarstwo_i_rzezba/pokaz/3,wejscie_i_kompanii_strzelcow_do_kielc_12_sierpnia_1914_roku,1?s_a=b#lg=1&slide=0

 1. Maksymilian Gierymski, Patrol powstańczy:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Patrol_powsta%C5%84czy_(obraz_Maksymiliana_Gierymskiego)

 1. Artur Grottger, Kucie kos:

https://bliskopolski.pl/obrazy/artur-grottger-kucie-kos/

 1. Artur Grottger, Pożegnanie powstańca:

https://s.twojahistoria.pl/uploads/2018/03/Pozegnanie-powstanca.jpg

 1. Jacek Malczewski, Na etapie:

https://artdone.wordpress.com/2017/06/02/malczewscy-szczecin/jacek-malczewski-na-etapie-aresztanci-in-the-arrest-prisoners-1883-mnw-warszawa-warsaw/

 1. Jacek Malczewski, Ojczyzna:

http://www.muzeumsecesji.pl/galeria_pliki/malczewski/malczewski4.html

 1. Jan Matejko, Rejtan:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rejtan_(obraz_Jana_Matejki)#/media/File:Rejtan_at_Sejm_of_1773_by_Jan_Matejko,_1866.png

 1. Wojciech Kossak, Bitwa pod Olszynką Grochowską:

https://pnikut.net/historia/wp-content/uploads/2015/07/Wojciech-Kossak-Bitwa-pod-Olszynk%C4%85-Grochowsk%C4%85.jpg

 1. Wojciech Kossak, Śmierć generała Józefa Sowińskiego:

http://www.sppw1944.org/index.html?http://www.sppw1944.org/powstanie/wola_historia.html

 1. Powitanie strzelca na granicy Królestwa (pocztówka):

http://wyborcza.pl/51,75248,14916940.html?i=6

 1. Akt 5 listopada (karykatura) :

https://dziennikpolski24.pl/przedbiegi-polskiej-niepodleglosci/ar/11428305

 1. Józef Piłsudski (pocztówka):

https://stylowydwor.pl/pl/jozef-pilsudski-naczelnik-panstwa-i-naczelny-wodz.html

 • Teksty poetyckie:
 1. Maria Konopnicka, Rota:

https://poezja.org/wz/Konopnicka_Maria/2291/Rota

 1. Adam Mickiewicz, Śmierć pułkownika:

https://literat.ug.edu.pl/amwiersz/0061.htm

 1. Juliusz Słowacki, Pogrzeb kapitana Meyznera:

https://www.youtube.com/watch?v=J72fBjAY1bo&feature=youtu.be

 1. Juliusz Słowacki, Jeżeli kiedy w tej mojej krainie:

https://literat.ug.edu.pl/jswiersz/070.htm

Reklama

Zobacz także

Back to top button