Portal Informacyjno-Rozrywkowy CzyliWiesz.pl

Portal Informacyjno-Rozrywkowy CzyliWiesz.pl, ul. Krakowska 7, 39-300 Mielec

EMAIL: redakcja@czyliwiesz.pl TEL/FAX: 17 583 75 95 NIP: 817 197 65 74 Portal Czyliwiesz.pl jest tytułem zarejestrowanym KRS


Redaktor naczelny

Jakub Zegarliński EMAIL: redakcja@czyliwiesz.pl TEL: 570 090 740

Reklama

Izabela Piestrzyńska EMAIL: reklama@czyliwiesz.pl TEL: 695 101 601 

Zamknij