Powiat i gminaWiadomości

Koszenie cieku melioracyjnego w Padwi Narodowej. Działania mają na celu ułatwić spływ wód opadowych w przypadku obfitych opadów atmosferycznych

Reklama

Na wniosek Gminy Padew Narodowa Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie rozpoczął prace związane z konserwacją cieku melioracji podstawowej Złoty Potok w miejscowości Padew Narodowa.

Prace konserwatorskie polegają na koszeniu koryta i skarp cieku wraz z hakowaniem. W roku bieżącym Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych dzięki interwencji Wójta Gminy Padew Narodowa na początku roku, rozpoczął wcześniej prace konserwatorskie na Złotym Potoku.

Warto wspomnieć, że koszenie cieków melioracyjnych jest możliwe przed 15 sierpnia po uzyskaniu zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i taka zgodę otrzymał Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Prowadzone działania mają na celu ułatwić spływ wód opadowych w przypadku obfitych opadów atmosferycznych – co jednocześnie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy.

Reklama

Sołtys wsi Padew Narodowa zwraca się z prośbą do mieszkańców ul. Ludwiki – Uzar Krysiakowej i ul. Złotej mieszkających przy cieku melioracji podstawowej Złoty Potok o uprzątnięcie skoszonych traw i trzcin ze skarp koszonego cieku wodnego.

Reklama

Zobacz także

Back to top button