Dział prawnikPolecaneWiadomości

Kupiłem używany samochód, który okazał się uszkodzony. Co mogę zrobić?

Reklama

Miesiąc temu kupiłem używany, 6 letni samochód. Poprzedni właściciel zapewniał mnie, że samochód jest w pełni sprawny. Także podczas jazdy próbnej nie było problemów z samochodem. Po 3 tygodniach używania okazało się, że samochód ma uszkodzony silnik. Co mogę zrobić w tej sytuacji? – pyta Pan Adam.

W opisanej powyżej sytuacji kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Jednak żeby z nich skorzystać muszą być spełnione następujące warunki:

  1. samochód musi mieć wadę,
  2. wada ta nie jest wynikiem przeciętnego zużycia pojazdu,
  3. kupujący nie wiedział o wadzie w chwili zakupu samochodu lub wada istnieje pomimo zapewnień sprzedawcy o jej braku,
  4. wada bądź przyczyna jej powstania istniała w pojeździe w chwili zakupu,

Jeżeli wszystkie warunki zostały spełnione, kupującemu przysługują następujące uprawnienia:

– żądanie obniżenia ceny za samochód,

Reklama

– odstąpienie od umowy (chyba, że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz na wolną od wad lub wadę usunie). Odstąpienie będzie wiązało się z koniecznością zwrotu samochodu i odzyskaniem całej zapłaconej za niego kwoty. Od umowy nie można odstąpić jeżeli wada jest nieistotna.

Dodatkowe uprawnienia będą przysługiwały jeżeli kupującym jest konsument (gdy kupujący nabywa rzecz od przedsiębiorcy, a nie osoby prywatnej). W takim przypadku będzie on mógł żądać od sprzedawcy:

– wymiany pojazdu na nowy,

– naprawy dotychczasowego samochodu,

Reklama

Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy przez okres dwóch lat od dnia zawarcia umowy.

Kupujący powinien zgłosić swoje roszczenie sprzedawcy w terminie jednego roku od dnia wykrycia wady. Upływ tego terminu nie wyłącza możliwości skorzystania przez kupującego z uprawnień, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

Adwokat Bartosz Rybak

Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartosz Rybak

www.adwokatrybak.pl

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button