Indywidualny kurs pamięci i koncentracji uwagi
dla osób w wieku 10-18 lat

Grupowy kurs pamięci i koncentracji uwagi
dla osób w wieku 10-18 lat