MiastoSliderWażne informacjeWiadomości

Marszałek wnioskuje o wstrzymanie instalacji Kronospanu!

Reklama

Marszałek złożył wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wstrzymanie użytkowania instalacji przez firmę Kronospan. Producent płyt drewnopochodnych funkcjonuje w Mielcu od 20 lat.

Mieszkańcy Mielca od dłuższego czasu skarżą się, że ich zdaniem firma negatywnie wpływa na jakość mieleckiego powietrza.  Swoją decyzję marszałek ogłosił dziś podczas sesji rady miasta w Mielcu. Jeden z punktów był poświęcony jakości mieleckiego powietrza.

Jedynym podmiotem uprawnionym do kontrolowania wpływu działania firmy na czystość powietrza jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Mnóstwo kontroli, które przeprowadzał WIOŚ na wniosek zaniepokojonych mieszkańców nie wykazywały negatywnego wpływu na środowisko, podobnie jak kontrola Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Reklama

Ostatnia kontrola trwała od 26 stycznia do 28 lutego. 2 marca WIOŚ ogłosił, że również w tym przypadku nie zanotowano naruszeń pozwolenia zintegrowanego dla Kronospanu. 9 marca WIOŚ wydał kolejny komunikat w którym czytamy: „Po analizie sprawozdania z przeprowadzonych pomiarów na emitorze suszarni włókien, stwierdzono wartości wyższe we wskaźnikach dwutlenek siarki, tlenki azotu i tlenek węgla, w porównaniu do wartości określonych w pozwoleniu zintegrowanym. Uzyskane wyniki pomiarów będą stanowić podstawę do dalszych działań administracyjnych w stosunku do kontrolowanego podmiotu”.

W tej sytuacji marszałek województwa złożył wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wniosek o wstrzymanie użytkowania instalacji przez firmę Kronospan. Jednocześnie z uwagi na fakt, że WIOŚ po raz pierwszy zanotował możliwość naruszenia pozwolenia zintegrowanego, marszałek województwa wszczął postępowanie cofnięcia pozwolenia zintegrowanego firmie Kronospan.

– Informacje, które oficjalnie na stronie internetowej przekazał po kontroli Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska po raz pierwszy wykazały przekroczenia norm wyszczególnionych w pozwoleniu zintegrowanym. Dlatego wystąpiłem do pani dyrektor WIOŚ o wstrzymanie użytkowania instalacji przez firmę Kronospan. Chcę podkreślić, że taka sytuacja nastąpiła po raz pierwszy, która pozwoliła mi podjąć wspomniane kroki –powiedział marszałek Władysław Ortyl.

O pozostałych działaniach związanych z procedowaniem pozwolenia zintegrowanego mówił dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Andrzej Kulig, który zaprosił do wzięcia udziału w rozprawie administracyjnej, będącej elementem konsultacji społecznych przy procedowaniu zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Kronospanu. Każdy może w niej wziąć udział i zgłosić swoje uwagi do przygotowanego pozwolenia o które wnioskuje firma.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button