MiastoPolecanePowiat i gminaSliderWażne informacje

Maszt w Podleszanach

Reklama

Tymczasowy maszt nadawczy nie pracuje, a jego kabel zasilający nie jest podpięty do prądu – to w generalnym skrócie efekt kontroli Powiatowego Nadzoru Budowlanego przeprowadzonej 18 lipca.

Przypomnijmy, 3 lipca w trakcie oględzin działki nr 1163, na której pracować ma masz tymczasowy stwierdzono, że na gruncie znajduje się kabel zasilający maszt. Ułożenie i poprowadzenie przedmiotowego kabla energetycznego, zasilającego maszt tymczasowy, stanowiło bezpośrednie i realne zagrożenie dla osób trzecich. Stan zastany „na gruncie” nie odpowiadał i był niezgodny z dokumentacją projektową. Inwestor ma teraz czas do 31 lipca na prawidłowe ułożenie kabla zasilającego, zakopanego w gruncie z przebiciem się pod przebiegającym przez w/w działkę rowem.

Podczas kontroli przedstawiciel inwestora złożył oświadczenie o tym, że maszt nie pracuje i pozostanie wyłączony do czasu uzyskania stosownych pozwoleń, a leżący na ziemi kabel nie jest podłączony do prądu.

Do Starostwa Powiatowego w Mielcu 28 czerwca wpłynęło zgłoszenie zamiaru uruchomienia zespołu anten w Podleszanach. Dotyczy to procedur środowiskowych, zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010 roku. Nie pozostają one w żadnym związku z trybem postępowania prowadzonym przez Powiatowy Nadzór Budowlany czy Wydział Architektury i Budownictwa.

Reklama

W przypadku w/w zgłoszenia zajmuje się nim Wydział Ochrony Środowiska. Gdy złożone dokumenty są kompletne i pomyślnie zweryfikowane przez Starostwo, można rozpocząć emisję sygnału. Tak więc najwcześniej nadajniki mogłyby rozpocząć pracę dopiero 29 lipca.

Przedłożone dokumenty nie były jednak kompletne i wymagały uzupełnień. Termin 30 dni liczony jest dopiero od daty złożenia wszystkich (!) wymaganych dokumentów.

Jeżeli zostanie włączony do sieci emisyjnej będzie to kolejny już masz przekaźnikowy telefonii komórkowej. W samym Mielcu podobnych urządzeń – zespołów antenowych jest obecnie 17.

Jednocześnie informuję, że w Wydziale Architektury i Budownictwa mieleckiego Starostwa nadal toczy się postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę masztu nadawczego telefonii komórkowej ze wskazaną lokalizacją w miejscowości Podleszany. Wnioskodawca został wezwany również i w tym przypadku do uzupełnienia braków w dostarczonej dokumentacji. Do czasu ich uzupełnienia nie może być wydane pozwolenie na budowę przedmiotowego masztu. Parametry przyszłego obiektu, który inwestor zamierza wybudować nie są tożsame z tym już istniejącym.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button