Biznes i inwestycjeMiastoWażne informacjeWiadomości

Miasto Mielec i Politechnika Rzeszowska będą ze sobą współpracować. „Jest to nasze nowe otwarcie na współpracę z rzeszowskim ośrodkiem akademickim”

Reklama

W auli Senatu Politechniki Rzeszowskiej została podpisana umowa o współpracy między miastem Mielec, a Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, w imieniu której podpis pod dokumentem złożył rektor tej uczelni prof. dr. hab. inż. Tadeusz Markowski.

W umowie określono wspólny obszar współpracy wykorzystujący możliwości edukacyjno-badawcze rzeszowskiej uczelni oraz potencjał rozwojowy miasta Mielca. Współpraca ma dotyczyć kształcenia na studiach dziennych i zaocznych absolwentów szkół średnich z Mielca i powiatu mieleckiego, a także zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych w ramach studiów podyplomowych, szkoleń i certyfikowanych kursów dla absolwentów posiadających wyższe wykształcenie. Zarówno miasto jak i uczelnia mają kreować wspólną ofertę dydaktyczną odpowiadającą aktualnym trendom rynkowym.

Jest to nasze nowe otwarcie na współpracę z rzeszowskim ośrodkiem akademickim dotyczące kierunków studiów związanych z najnowszymi innowacyjnymi technologiami pod potrzeby firm działających m.in. w mieleckiej specjalnej strefie ekonomicznej – powiedział Jan Myśliwiec, Pierwszy Zastępca Prezydenta Mielca, dziękując wszystkim którzy przyczynili się do podpisania porozumienia.

Reklama

W drugiej części spotkania rektor Politechniki Rzeszowskiej zawarł umowę z Januszem Zakręckim – prezesem zarządu, dyrektorem naczelnym PZL Mielec. W ramach podpisanego dokumentu rzeszowska uczelnia uruchamia kolejny kierunek studiów podyplomowych przygotowany na potrzeby pracowników Polskich Zakładów Lotniczych z Mielca na kierunku „Technika śmigłowcowa” utworzony na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.

Na zakończenie uroczystości prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp, dziekan WBMiL dokonał rozdania świadectw ukończenia studiów podyplomowych „Kompozyty konstrukcyjne”, które organizowane były na wspomnianym wydziale w roku akademickim 2016/2017.

Reklama

Zobacz także

Back to top button