MiastoWażne informacjeWiadomości

Mielec w projekcie Inergraplan. Celem jest ochrona i zrównoważone użytkowanie przyrody

Reklama

Mielec jest jednym z miast biorącym udział w Projekcie Integraplan, którego założeniem jest wykorzystanie planowania partycypacyjnego jako drogi do integracji różnych grup zawodowych dla czynnej ochrony i zrównoważonego użytkowania przyrody polskich miast.

Każde z uczestniczących w projekcie miast zaproponowało ze swojej strony obszar, którego dalsze wykorzystanie stanie się przedmiotem prac podczas wspólnych warsztatów.

Pierwszy warsztat projektowy odbył się w lutym w Lublinie, natomiast drugi w kwietniu zorganizowano w Mielcu. Jego tematem było rozważenie możliwości wykorzystania potencjału zielonego terenu pomiędzy Halą Targową, a ulicą Korczaka i ul. Wolności.

Podczas spotkania przedstawiono wyniki wstępnej inwentaryzacji przyrodniczej dla tego obszaru, wykonanej w marcu br. Na tej podstawie przedyskutowano ogólne kierunki możliwego zagospodarowania oraz kierunki niezbędnych działań ochronnych wspomnianego terenu. Kolejne warsztaty odbyły się w Kaliszu i Mysłowicach.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button