MiastoPowiat i gminaWiadomości

Mielecka „Solidarność” o swoich działaniach na terenie powiatu

Reklama

Miesiące wakacyjne roku 2017 przyniosły zasadnicze zmiany w kierownictwie mieleckiej „Solidarności”. Wybrano nowego przewodniczącego, którym został Leszek Łanucha z „Solidarności” oświatowej oraz zastępcę Mariana Kokoszkę z PZL Mielec. Modyfikacji uległ również skład prezydium, uzupełniony o Bogusława Kołacza ze Szpitala Powiatowego. Pozostałymi członkami zarządu są Andrzej Zemmel z MPEC i Stanisław Tylec z MZBM.

Praca Prezydium to przede wszystkim wsparcie organizacji wchodzących w skład oddziału mieleckiego, kreowanie pozytywnego wizerunku związku oraz zachęcanie ludzi młodych do wstępowania w szeregi „Solidarności”.

W tym ostatnim celu władze oddziału są wspierane przez Agnieszkę Hryniewicką z Działu Rozwoju Związku. Po wielu latach w ostatnim roku udało się zorganizować pracowników dwóch firm z mieleckiej strefy: Lear Corporation oraz 3 spółki grupy kapitałowej Black Red White popularnie nazywanej BRW. Jednak DRZ nie spoczywa na laurach. W chwili obecnej trwają rozmowy z pracownikami trzech kolejnych firm ze strefy, tak więc zapowiada się kolejny pracowity rok.

Zdajemy sobie sprawę, że niskie bezrobocie, „rynek pracownika” oraz wzrost uzwiązkowienia mogą mieć ogromny wpływ na poprawę warunków pracy oraz znaczące podwyżki wynagrodzeń. Staramy się uświadamiać pracowniom różnych firm, że tylko związek zawodowy ma ogromny wpływ na korzystne zmiany w warunkach pracy w  zakładach. Przekonujemy, że pozycja jednostki w negocjacjach z pracodawcą ma bardzo małe znaczenie, dlatego powinniśmy się zrzeszać w związkach zawodowych.

Reklama

Wybrane inicjatywy na rzecz członków „Solidarności”

10 listopada odbyła się uroczystości posadzenia Dębu Niepodległości. Mielecką „Solidarność” reprezentował L. Łanucha

Głównym działaniem Prezydium jest pomoc organizacjom zakładowym i międzyzakładowym podczas negocjacji z przedstawicielami kadry kierowniczej i organami samorządu terytorialnego. Jeśli wymaga tego interes pracowniczy i społeczny, Leszek Łanucha i Marian Kokoszka podejmują się mediacji. Na przykład w Szpitalu Powiatowym w Mielcu, gdzie przedstawicielom NSZZ „Solidarność” odmówiono dostępu do planu naprawczego, który jest dokumentem przygotowanym przez dyrektora szpitala w celu poprawy finansów placówki. Sytuacja ta budziła ogromny niepokój wśród związkowców. Pojawiły się obawy o prywatyzację szpitala i wiele innych. Dlatego przeprowadziliśmy stosowne rozmowy z dyrekcją lecznicy oraz władzami powiatu, u których uzyskaliśmy deklaracje, że związkowcy otrzymają dostęp do stosownych dokumentów oraz zapewnienia, że prywatyzacji nie będzie. A naszym zdaniem byłaby ona niezgodna z obowiązującym prawem.

Wsparliśmy również przedstawicieli NSZZ Solidarność Oświaty i Wychowania w staraniach o podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników samorządowych, pracujących w mieleckich szkołach i przedszkolach. Na spotkaniu z pierwszym zastępcą prezydenta oraz naczelnikiem wydziału edukacji przedstawiliśmy stanowisko związku dotyczące wypłaty obsłudze wynagrodzenia, do którego doliczane są dodatki stażowe i premiowe, by stanowiły równowartość minimalnej pensji krajowej. Przypomnieliśmy, że rozmawiamy o ludziach z wieloletnim stażem i doświadczeniem, którzy powinny zarabiać godnie. Dlatego uważamy, że wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych powinno zwiększać się relatywnie ze wzrostem płac nauczycieli. Szczególnie, że pedagodzy otrzymają 5% podwyżkę płac od 2018 r.

Jak co roku mieleccy związkowcy włączyli się w regionalną akcję NSZZ „Solidarność” pt. Sierpień – Miesiącem Honorowego Krwiodawstwa. Na antenie radia Leliwa oraz przy pomocy księży proboszczów okolicznych parafii przewodniczący Leszek Łanucha zachęcał członków naszych organizacji i wszystkich ludzi dobrej woli o zaangażowanie w tym szczytnym celu, szczególnie w miesiącu, kiedy wielu krwiodawców wyjeżdża na wakacje, a zapotrzebowanie na krew wzrasta.

Reklama

Wybrane uroczystości związkowe i patriotyczne

Pamiętamy również o ważnych datach z historii Solidarności. 31 sierpnia i 13 grudnia odprawiane są msze święte w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych organizacji z terenu oddziału.

Mielecka „Solidarność” poza codzienną pracą związkową włącza się również w inne inicjatywy. Z wielkim zaszczytem przyjęliśmy zaproszenie w poczet członków Komitetu Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w naszym mieście. NSZZ „Solidarność” reprezentuje przewodniczący Leszek Łanucha.

Odbyło się już pierwsze robocze spotkanie Komitetu pod przewodnictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla.

Rok 2018 jest ważnym dla NSZZ „Solidarność”. Dokonujemy wyborów władz na kadencję 2018-2022 i obieramy strategię dalszych działań.

Reklama

Zobacz także

Back to top button