MiastoWiadomości

Mielecki akcent w konkursie Biznes Klasa 2018

Reklama

Łączeniu edukacji z biznesem poświęcona została kolejna odsłona konkursu Biznes Klasa 2018 organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Konkurs ma wyłonić pracodawców angażujących się w przygotowanie przyszłych kadr w swojej branży już na etapie kształcenia i wykazujących się największymi walorami edukacyjnymi. Wyróżniają się oni na tle innych również w zakresie wspierania szkół zawodowych na Podkarpaciu. – Wszystkie  te firmy mocno angażują się we współpracę ze szkołami i mogą pochwalić się szeroką działalnością: od organizacji staży i praktyk, stypendiów i nagród dla zdolnych uczniów, poprzez przekazywanie bezpłatnie sprzętu i oprogramowania po włączanie się w prowadzenie zajęć dla młodzieży, egzaminów, tworzenie klas patronackich lub doszkalanie nauczycieli przedmiotów zawodowych. Wartość udzielanego wsparcia wielokrotnie przekracza możliwości finansowe szkół – mówi Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Nagrody i wyróżnienia Konkursu Biznes Klasa 2018 zostały wręczone podczas konferencji „Współpraca podkarpackiego szkolnictwa zawodowego i biznesu. Mechanizmy – wyzwania”. Łącznie, do konkursu zgłosiło się 19 firm z całego Podkarpacia.

Wśród 19 zgłoszeń dobrych praktyk łączenia edukacji z biznesem znalazła się firma Gardner Aerospace Mielec sp. z o.o. realizująca wraz z Zespołem Szkół Technicznych w Mielcu projekt  „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Reklama

W ramach tego projektu przyszli technicy monterzy maszyn i urządzeń kształcą się na bazie specjalnie opracowanego programu nauczania oraz odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 300 godzin. O tym, jak funkcjonuje mielecka współpraca edukacyjno-biznesowa opowiedzieli na konferencji w Świlczy Mariusz Wojciechowski – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu oraz Damian Kasza – Dyrektor Operacyjny Gardner Aerospace Mielec Sp. z o.o.

Reklama

Zobacz także

Back to top button