KulturaMiasto

Mieleckie Towarzystwo Literackie rozpoczyna swoją działalność

Reklama

Bez fanfar i zbytniego rozgłosu, 11 marca 2017 r. w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu, odbyło się zebranie założycielskie Mieleckiego Towarzystwa Literackiego w Mielcu, które w najbliższej przyszłości ma szansę stać się przodującą organizacją literacką na terenie miasta Mielca, regionu mieleckiego i całego Podkarpacia.

Nowa organizacja skupia większość członków działających dotychczas w Grupie Literackiej „Słowo”, a jej stan osobowy z każdym dniem ulega zwiększeniu. Na liście członków-założycieli znalazło się 16 osób. Spotkanie otworzył Zbigniew Michalski, który zaproponował porządek zebrania, oraz swoją osobę na przewodniczącego, zaś Witolda Zaborniaka na sekretarza. W głosowaniu osoby te uzyskały aprobatę zebranych założycieli.

Następnie podjęto uchwałę o założeniu Mieleckiego Towarzystwa Literackiego z siedzibą w Mielcu. Autor projektu statutu, który powstał w ekspresowym tempie w ciągu dwóch miesięcy, Zbigniew Michalski przedstawił stosowne regulacje i przesłanki, dzięki którym został opracowany projekt statutu. Po krótkiej dyskusji zebrani podjęli jednogłośnie uchwałę o przyjęciu statutu. Do komisji mandatowo-skrutacyjnej zostały wybrane Katarzyna Łysoń i Jolanta Strycharz. Zgodnie ze statutem, w głosowaniu tajnym, do Zarządu zostały wyłonione następujące osoby: Barbara Augustyn, Zbigniew Michalski, Andrzej Talarek i Stefan Żarów, zaś do Komisji Rewizyjnej: Monika Hebda, Zbigniew Radłowski i Witold Zaborniak.

Podczas pierwszych posiedzeń Zarządu Towarzystwa, a następnie Komisji Rewizyjnej uchwalono podział ról we władzach MTL Mielec: Michalski Zbigniew – prezes, Stefan Żarów – wiceprezes, Barbara Augustyn – sekretarz i Andrzej Talarek – skarbnik oraz Witold Zaborniak – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członkowie Monika Hebda i Zbigniew Radłowski.

Reklama

Na koniec zabrał głos nowo wybrany prezes, który podkreślił potrzebę otwarcia się na świat i zaprosił na najbliższą imprezę „dialogi ze światłem” Witolda Zaborniaka 17 marca 2017r. o godz. 17.00 w Pałacyku Oborskich i zasygnalizował promocję tomiku Andrzeja Talarka „Komórki rakowe” 1 kwietnia 2017r. Swoje spojrzenie przedstawili także: wiceprezes Stefan Żarów i Edward Guziakiewicz. Przed Towarzystwem obecnie pozostała już tylko jego rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Reklama

Zobacz także

Back to top button