MiastoWiadomości

Mieszkania chronione w praktyce. Delegacja z Mielca nabywała doświadczenie i wiedzę w Płocku

Reklama

W dniach 11-12 września 2017 roku kilkuosobowa delegacja z Mielca udała się z wizytą studyjną do Płocka.  Jej głównym celem było zapoznanie się z funkcjonowaniem mieszkań chronionych.

W wizycie wzięli udział przedstawiciele Rad Osiedli Kościuszki i Kilińskiego, organizacji pozarządowych oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miejskiego w Mielcu. Grupa ta od kilku miesięcy pracuje pod okiem animatora oraz prawników nad formami prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasadami przyznawania tej formy świadczeń pomocy społecznej. Wizyta studyjna, jak również porady specjalistów są finansowane w ramach projektu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego pn. „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie II”.

Odwiedzany płocki ośrodek pomocy społecznej posiada w zasobach aż 27 mieszkań chronionych.
Delegacja z Mielca zapoznała się z przepisami wewnętrznymi regulującymi funkcjonowanie mieszkań, a także obowiązkami pracowników socjalnych opiekujących się mieszkańcami.

W programie wizyty studyjnej znalazły się również ciekawe przykłady działania podmiotów ekonomii społecznej. Dobrymi praktykami dzieliły się między innymi spółdzielnia socjalna osób prawnych Communal Service w Brzezinach, spółka non for profit Box Life, Zakład Aktywności Zawodowej Bar Mleczny Tumska oraz Warsztat Aktywności Zawodowej prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „JESTEM”.

Reklama

Mieszkania chronione zostaną utworzone w Mielcu w aktualnie modernizowanym obiekcie ul. Mickiewicza 13 i będą służyły, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Łącznie w zabytkowej kamienicy powstanie 6 mieszkań dla 25 osób. Doświadczenia innych miast, między innymi Płocka, pokazuje, że forma pomocy społecznej, jaką są mieszkania chronione, przynosi dobre efekty w procesie reintegracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej.

Reklama

Zobacz także

Back to top button