SliderWażne informacjeWiadomości

Ministerialny program dotarł na Podkarpacie. „Największy tego typu zakład w kraju”

Reklama

Na terenie Zakładu Karnego w Rzeszowie powstanie kompleks produkcyjny umożliwiający zatrudnienie 600 osadzonych odbywających karę w jednostce penitencjarnej. To efekt ministerialnego programu „Praca dla więźniów”, który zakłada budowę tego typu kompleksów w całym kraju. Dziś w Rzeszowie uroczyście wmurowano kamień węgielny pod budowę nowych obiektów.

Udział w wydarzeniu wzięli: Patryk Jaki, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, wicemarszałek Maria Kurowska oraz płk Marek Grabek, dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie.

Wicemarszałek Maria Kurowska powiedziała, że program jest wyciągnięciem ręki w stronę biznesu, ale też w kierunku samych osadzonych, którzy zyskają dzięki pracy nowe umiejętności i doświadczenie. „To także lepsza i skuteczniejsza resocjalizacja więźniów, którzy stają się lepiej przygotowani do życia w społeczeństwie” – podkreśliła wicemarszałek.
Kompleks, który powstanie w zakładzie karnym w Rzeszowie, będzie największym tego typu w naszym kraju. W jego skład wejdą m.in. hala produkcyjna, hale magazynowe, system ramp załadunkowych i zaplecze socjalno-techniczne.

Program „Praca dla więźniów” składa się z trzech filarów. Pierwszy zakłada zbudowanie w latach 2016-2023 40 hal przemysłowych zlokalizowanych przy zakładach karnych i aresztach śledczych, w których pracować będą więźniowie.

Reklama

Drugi filar polega na rozszerzeniu zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów. Obecnie więźniowie mogą wykonywać na ich rzecz przede wszystkim prace porządkowe. Wprowadzenie nowej regulacji pozwoli samorządom na uzyskanie wsparcia więźniów przy wykonywaniu wszelkich zadań samorządu, o ile będą je wykonywały podmioty wskazane w odpowiednim przepisie.

Trzeci filar dotyczy wprowadzenia większych ulg dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają więźniów.

Źródło: UMWP Podkarpackie.pl

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button